19. januara 2018.  generacije 5 i 6 su okončale svoj dvogodisnji ALPinistički put.
Ponosni na njihov uspeh i sve visove koje će osvo
jiti.