Program je terminski ukopljen tako da omogućava pripadnicima jedne generacije da ostvare kontakt sa drugim grupama u prilikama rada van ASEE Beograd.

Svakako je cilj integracije unutar generacije ALP, no povremeno povezivanje sa drugim generacijama omogućava širenje iskustva za sve.

Generacija IV na drugoj godini sa Zvezdanom Horvatom i Generacija VI na prvoj godini sa Borisom Vukićem i Dobricom Stevanovićem ovog proleća zajedno su otputovale i radile.