This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Vještine vođenja timova

//Vještine vođenja timova
Loading Događaji
 • Ovaj događaj je prošao.

Adizes South East Europe (ASEE) i Vanjskotrgovinska komora BiH

 organizuju seminar

Vještine vođenja timova

 

koji će  biti održan u Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo
28.05.2018. godine s početkom u 9.00h sati

 

Ciljna skupina:

Menadžeri – Direktori – Rukovoditelji

Što je veća identifikacija članova tima sa grupom (timom), što su jače izražene i identificirane individualne i potom grupne vrijednosti unutar tima, to se više povećava kreativnost i predanost organizaciji članova tima. I obrnuto, što se više smanjuje razina identifikacije sa individualnim i grupnim vrijednostima unutar tima, smanjuje se i efektivnosti tima.

Kako identificirati potrebu i svrhu razvoja tima, definirati ključne članove, njihove uloge i individualne vrijednosti, očekivanja i intrinzičnu motiviranost za sudjelovanje u radu tima, uskladiti očekivanja voditelja tima, načina vođenja i motivacije članova tima, kako potaknuti konstruktivni konflikt unutar članova.

Osnovne teme:

 • Kojim znanjima i vještinama trebaju ovladati menadžeri kako bi uspješno vodili tim?
 • Kako sastavljati timove koji će se uspješno nositi sa problemima organizacije?
 • Koja su pravila timskog rada?
 • Kako voditi discipliniranu raspravu u timu?
 • Koje su strategije za rješavanje problema i određivanje raditi timski  ili ne?
 • Kako timski rad stvara  preduvjete i povećava  vjerojatnost  donošenja dobrih odluka?
 • Kako postići klimu otvorenosti i suradnje, međusobnog povjerenja i poštovanja?
 • Kako upravljati konfliktima u timu?
 • Kako integrirati ljude i njihove ideje kako bi se došlo do kvalitetnih rješenja?
 • Koji su koraci neophodni za timsko donošenje odluka?
 • Koje uloge su neophodne za efikasan timski rad?

Tok seminara:

 • I UPRAVLJANJE TIMOM (Što je tim i zašto u timu radimo? Razlike tima i grupe. Karakteristike i dinamika timskog rada. Uloge u timu)
 • II USMJERAVANJE ČLANOVA TIMA (Ciljevi i povratna informacija. Karakteristike komunikacije u timu. Alati i tehnike utjecaja: kako poticati efikasnost članova tima i ostvariti rezultate)
 • III MOTIVACIJA ZA TIMSKI RAD (Alati i tehnike utjecaja: suradnja, motivacija, suočavanje s problemima i tenzijama u timu)

 

Predavač: Borislav Đurić, Senior Associate

U toku dosadašnje karijere sa ponosom ističe da proveo preko sedam godina rada na poziciji generalnog direktora, uspostavio više od deset timova prodaje, nabavke i marketinga. Sproveo je organizacione transformacije u dve kompanije i implementaciju standarda kvaliteta. Zaposlen je u ASEE-u od 2015. godine i kao konsultant i trener je radio u više desetina kompanija u regionu .

Adižes pristup:  ASEE svoj pristup treninzima zasniva na jedinstvenoj sopstvenoj metodologiji koja se preko 20 godina usavršava, nadograđuje i razvija. Na startu ASEE metodologija je bila bazirana na pristupu i know-how  Adizes Institute, USA, ali je i od početka dograđivana drugim svjetskim metodama stalno uvažavajući kulturološke razlike. Ovog trenutka u ASEE postoji  lista od 40 treninga koji se izvode kao otvoreni i kao inhouse. Ove obuke pokrivaju različite oblasti: menadžment, prodaju i marketing, proizvodnju, ljudske resurse.  ASEE ima po nekoliko vrlo iskusnih predavača-konsultanata za svaku oblast. Predavači na treninzima su birani tako da, sem predispozicija da znaju da prenesu predmetnu materiju, budu i osobe koje imaju praktično višegodišnje iskustvo iz iste. Svi vodeći predavači i treneri angažovani su i kao konsultanti pri praktičnom rješavanju problema u organizacijama iz raznovrsnih industrijskih grana.

Metod rada na seminaru: Obuke se sprovode kroz radionice interaktivnog karaktera. Kako bismo prevazišli metodički problem da edukacija  ostane na nivou didaktičke deklaracije, a u skladu sa najsavremenijim trendovima u edukaciji, teme su podržane  vježbama u kojima se zahtijeva interakcija i uključivanje učesnika obuka, kako timski, u parovima ili pojedinačno. Definiše se kako opšte koncepte primijeniti u  svakodnevnoj praksi.

Nakon predavanja koje predstavlja koncept, prakticiraju se vježbe, te uz pomoć igre, upitnika i rasprava uvlače polaznici i u aktivno sudjelovanje. Vježbe i igre se definiraju uputstvima i nakon toga učesnici preuzimaju različite uloge u njima.  Istraživanja su pokazala da odrasli zapamte više kada su aktivno uključeni. Klimu u kojoj se uči gradimo raznim načinima aktiviranja učesnika.

Seminar traje jedan dan od 9h-16h

Kotizacija po sudioniku iznosi 220,00 KM (+PDV).

U cijenu je uključeno:

 • Stručna predavanja ASEE konsultanata,
 • Pisani materijali koji pokrivaju program,
 • Popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte,
 • Certifikat
 • Ručak, kafa i piće za vrijeme pauze.

Napomena:

Popust 10% za 2 i više odnosno 20% za 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije.

Prijave slati najkasnije do 25.05.2018. ovdje

Više o Adizes  Institutu pogledajte na http://dev.adizes.com/ te na https://www.asee.biz/.

Termini predstojećih seminara u regionu

SRB

SEMINARI SRBIJA

SAZNAJ VIŠE

BIH

SEMINARI BIH

SAZNAJ VIŠE

HR

SEMINARI HRVATSKA

SAZNAJ VIŠE

CG

SEMINARI CRNA GORA

SAZNAJ VIŠE
PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA SEMINARE

Klikom na dugme pošaljite zahtev za prijavu na seminar
PRIJAVA