Tokom pripreme za sesiju kreiranja Misije 2021-2024 kompanije Biofor System, direktor Bogdan Žigić, samonikli, dao je nekoliko odgovora na pitanja „Šta je naša svrha?“, „Po čemu želimo da pamte našu kompaniju“ i „Zašto postojimo?“. Njegove nadahnute i inspirišuće odgovore delimo sa željom da, u ovom trenutku kad jedna godina smenjuje drugu, u ova neizvesna vremena, podstaknu da se svi malo izmaknemo i potražimo sopstvene odgovore.

Neka 2021. bude godina u kojoj ćete učiniti nešto po čemu će pamtiti vašu kompaniju. Srećno!

 

Šta je naša svrha?

 

Svrha je radost. Ukoliko ima radosti posao ima šanse da ima dugoročnu održivost. Stvaranje je jedini način da čovek bude srećan. Svrha je osećaj da se baviš nečim važnim. Na žalost, ima previše poslova koji su besmisleni. Takođe postoje mnogo poslova koji ne ispunjavaju čoveka. U razgovoru sa jednim programerom posle naše prezentacije njegove reči su bile: “Vi stvarno menjate svet. Moj posao su samo aplikacije.”

 

Jedna od važnih lekcija iz političke ekonomije kaže da se višak vrednosti stvara samo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Sva ostala polja ljudskog delovanja su razmena dobara. Uveren sam da će se u proširenoj i još nenapisanoj definiciji pod primarna poljoprivredna proizvodnja svrstati i uzgoj zemljišnih mikroorganizama.

 

Svrha je dati nadu poljoprivrednicima da je moguće očuvati plodnost zemljišta.

 

Po čemu želimo da pamte našu kompaniju?

Na pitanje po čemu će nas pamtiti – najtačniji i najlošiji odgovor je – zavisi. Dužnici po tužbi, dobavljači po tabelama prodaje, mnogi po životnim epizodama u kojima nekad ni sam ne znaš zašto si baš taj delić nečega upamtio.

Nikola, Stefan, Sara, Selena, Lenka, Dunja, Karlo, Emina, Elena, Lucija, Miloš, Milan, Aleksa, Ana, Dušan i mnogi drugi će nas pamtiti po Deda Mrazu.

Kad nas budu iskopavali arheolozi će zaključiti kako su u ovom periodu ljudi ovladali izolacijom, selekcijom i umnožavanjem korisnih zemljišnih mikroorganizama. 

Zašto postojimo?

Da bismo definisali “Zašto postojimo” prvo moramo da znamo “Ko smo?” Šta to, pored formalnih zakonski obaveznih činilaca (matični broj, adresa, poreski broj, šifra delatnosti… itd) određuje ono što jesmo. Mi smo proizvodna kompanija u biotehnologiji, odnosno aplikativnoj zemljišnoj mikrobiologiji. Stvaramo unikatne inovativne proizvode, prodajemo i pratimo efekte primene.  

Društva kapitala po definiciji postoje da oplode kapital osnivača. Kompanija nije slot mašina koja uveća ili ne ulog, već se formira smislenim naporima da se resursi iskoriste i u datim okolnostima iskoriste prilike.

 Postojimo zato što:

 • su se dve žene srele i poverovale jedna drugoj
 • smo izazvali ludu sreću (pored procena stručnjaka da je nemoguće)
 • su osnivači stavili firmin interes ispred ličnog
 • je ljudima koji rade u kompaniji bilo dobro i odlučili su da tu ulažu svoj energiju
 • smo grešili i iz tih grešaka uglavnom učili
 • smo ovladali znanjima koje nismo imali
 • smo izgovarali hvala i oprosti
 • smo radili ono što znamo da radimo
 • zato što smo verovali u sebe
 • okupljamo entuzijaste koji se raduju poslovnim uspesima
 • nismo smetali moćnicima
 • naši prihodi prevazilaze naše troškove
 • smo verovali u rad
 • su mikroorganizmi moćni
 • raspolažemo aplikativnom tehnologijom koja čuva plodnost zemljišta
 • volimo zemlju i imamo obavezu i odgovornost da pomognemo

 

U Deču, decembar 2020.                                 Bogdan Žigić, direktor Biofor System doo