Sa različitim redosledima i pojašnjenjima teoretičari, menadžeri i konsultanti uglavnom sledećim terminima objašnjavaju uzroke konflikata i nefunkcionisanja timova u kompanijama u 21. veku:

 • Slaba komunikacija
 • Loše upravljanje
 • Različite percepcije
 • Konkurencija
 • Sukob generacija
 • Sukobi ega i ličnosti
 • Stres
 • Ubrzani tok promena
 • Neiskrenost
 • Različitost stilova
 • Sukobljenost uloga
 • Različitost ciljeva i uloga
 • Prirodni sukob određenih funkcionalnih celina
 • Različiti lični ciljevi
 • Nepredvidive politike firme

 

Lista nije nasumično izabrana, presek je dvadesetak izvora sa najvećih internet portala posvećenih temama preduzetništva, menadžmenta i rešavanja problema kompanija.

Odnosi se na portale i kompanije iz Sjedinjenih Država, Japana, Francuske, Velike Britanije i Nemačke no, uz dodatke po specifičnim oblastima i firmama, primenjiva je i na kompanije iz regiona.

Slaba komunikacija je univerzalan problem za sve organizacije i verujem da obuhvata i nekoliko tema navedenih posle. Slaba komunikacija i proizilazi iz lošeg upravljanja, a istovremeno mu i doprinosi. 

U ambijentu različitih percepcija i nezdravog poslovnog sistema, loše upravljanje i slaba komunikacija će osnažiti konkurentske sukobe koji će naglasiti međugeneracijski konflikt baby-boomera, X generacije, Y generacije i Yi generacije, stvarajući vrtlog iz kojeg dnevno izlazi više aplikacija za posao u drugim firmama, nego ponuda za klijente i potencijalne klijente koji ostvaruju misiju firme o kojoj govorimo i ostvaruju nastavak saradnje ovog nesrećnog broda. Bar do sledećeg meseca.

Za brod koji ne zna odredište – svaka je luka odredište, a putnici su oni koji i ne znaju kuda su pošli. Ovakav scenario će naglasiti sukobe ega i ličnosti, maksimizirati stres i navesti na neiskrenost i povlačenje.

Proaktivan i kreativan zaposleni mora da sedi na jasno definisanom, bezbednom radnom mestu, mora da ima jasno definisan set obaveza, odgovornosti i nagrada koje pripadaju njegovom radnom mestu. Kreativnost u preživljavanju nema ispravan cilj i ne može biti usmerena u pravcu kompanijske misije. Sva kreativnost bolesnog sistema je preživljavanje.

Širok je spektar preporuka za rešavanje problema.

Kako uspešne kompanije uspešno rešavaju probleme?

Uspešne kompanije se zasnivaju na jasnoj misiji i viziji koje nisu zapisi na zidu generalnog direktora, nego su osnova za organizacionu strukturu i sistem funkcionisanja kompanije. Definisanje i implementacija sistema odgovornosti usmerenog na spoljnu integraciju uz simultani rad na rešavanju uzroka unutrašnje dezintegracije predstavlja jednu od osnova Adižesovog upravljanja promenama.

Odnos prema otklanjanju uzroka problema nije samo proaktivan nego i kontinuiran u razumevanju činjenice da je unutrašnje zdravlje osnova bilo kakve, a kamoli dobre spoljašnje integracije. Sile konflikta ne moraju biti destruktivne ukoliko je faktor unutrašnje integracije dovoljno čvrst, a u kontekstu ogromnih kulturoloških, generacijskih, emocionalnih i uostalom motivskih razlika, aktivni odnos prema integraciji unutar kompanije je zapravo aktivan odnos prema zajedničkoj budućnosti, kompanije i zaposlenih.

„Nastojte da shvatite koji problem vam je trenutno za vratom i koji je problem danas najbitniji“, „Držite dobar pravac“,Budite spremni adekvatno platiti najbolje ljude“, „Posvetite vreme i pažnju procesu selekcije“, sve su to teoretski, post-festum saveti koji deluju kao onaj najbolji savet za narkomane: „Nađite smisao života u nečemu što nije droga“.

Lanac uzroka problema može sadržavati i sasvim specifične karike, svojstvene samo jednoj kompaniji koju analizirate, ali logika problema počiva na činjenici da kompanija ne uspeva održati jasan sistem odgovornosti, ne uspeva da se bori sa konkurencijom i potrebama tržišta zbog toga što se bori sa samom sobom.

Godinama radeći sa firmama koje su se mučile sa istim ovim problemima, konsultanti ASEE su primenom Adižes metodologije postizali značajan uspeh u rešavanju kompanijskih problema. Seme metodologije koja je vrednosna i nadgeneracijska, koja uspešno funkcioniše u različitim zemljama i ekonomskim sistemima, potpuno različitim branšama i privrednim granama, upravo je u fokusu držalo timski rad i integratorski koncept u kompanijama.

Tim povodom, razvili smo potpuno novu i jedinstvenu radionicu, direktno posvećenu problemu rešavanja problema u firmama, unapređenja timskog rada i rešavanja sukoba kao vrlo čestog faktora direktne štete timskom radu.

Više informacija o Integratorskom workshopu, namenjenom prvenstveno onima koji vode timove za rešavanje problema dostupno je klikom ovde

Damir Delić Đuljić

 Adizes  Leadership  Program

O tome kako biti bolji, ono  što danas zovemo  lider, kako voditi organizacije i organizacione  jedinice da budu uspešne i kratkoročno i  dugoročno, na sistematičan i organizovan način možete  saznati od 26. oktobra 2017. kao učesnik  IX  generacije Adizes Leadership Programa.

Više  informacija o devetoj  generaciji Adizes Leadership  Programa, koja  počinje sa radom u oktobru 2017. možete dobiti  na:
irena.bulat@adizes.rs

 Preuzmite Adizes Leadership Program za IX generaciju