Rekli bi smo, nema tačnog odgovora, klijenta ne bi bilo kada ne bi bilo onog ko proizvodi ili prodaje, niti bi prodavca bilo da nema klijenata, jedno bez drugog ne ide, jedno drugo dopunjava.

Ako bi se na intelektualnom nivou složili da je tako, zašto je onda uvreženo mišjenje da je mušterija uvek u pravu, valjda iz ralne bojazni da ga ne izgubimo. U eri ekspanzije konkurencije u svim oblastima klijent postaje sve informisaniji o proizvodima, samim tim sve je zahtvniji, želeći jefitniji, kvalitetni proizvod, lako dostupan u više varijanti…

Nakon ovoga se postavlja prirodno pitanje, kako dugoročno zadržati postojeće klijente I kontinuirano pridobijati nove?

Odgovor bi u našem slučaju bio: Stavite svoje zaposlene, njihova znanja, potrebe, želje i emocije u centar vaših poslovnih procesa izgrađujući kulturu kontinuiranog unapređenja, koristeći Lean-Kaizen alate, samim tim povećaćete kvalitet proizvoda, zadovoljstvo korisnika, zaposlenih I naravno menadžmenta.

Ovakvim redizajnom procesa  dolazi do definisanja podprocesa u procesu i nosioca aktivnosti podprocesa. Na ovaj način nosioc podprocesa kreira proizvod za nosioca sledećeg podprocesa, čime sledeći ujedno postaje klijent predhodnog podprocesa, sa svim očekivanjima krajnjeg korisnika, a istovremeno postaje i proizvodjač proizvoda za sledeću fazu I tako do konačnog korisnika (kupca) proizvoda.

Daljom analizom podprocesa sve aktivnosti u njemu se dele na osnovne (dodaju vrednost), pomoćne(ne dodaju vrednost ali su neophodne) I rasipanja.

Rasipanja se uklanjaju iz procesa u najvećoj mogućoj meri, korisne se ističu, a pomoćne se rasporedjuju u skladu sa najboljom poslovnom praksom i iskustvom neposrednih učesnika u procesu, vodeći računa o zakonskim ili standardizacionim parametrima I kao takav se standardizuje.

Redizajniran proces na ovaj način postaje humaniji, zaposleni ga lakše prihvataju jer su učestvovali u njegovom kreiranju svesni potreba i želja svojih klijenata.

Stavite svoje zaposlene na prvo mesto, a zatim klijente, jer samo zadovljni zaposlenii mogu kontinuirano u dužem vremenskom periodu generisati novu tražnju ne tako zavisnu od cenovne politike.

Predrag Simonović
Lean Kaizen Business Developer
ASEE Serbia