SVAKOGA DANA U SVAKOM POGLEDU SVE VIŠE NAPREDUJEM

 

Čuveni monodijalog iz filma „Sjećaš li se Dolly Bell” – „Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem” – poslednjih godina se sve češće čuje u menadžment teoriji i praksi razvijenih ekonomija, doduše pod malo modernijim nazivom: Continuous Improvement – CI (Kontinuirano unapređenje).

Filozofija kontinuiranog unapređenja postaje toliko aktuelna da je danas mnogi smatraju jedinim dugoročnim lekom u borbi protiv rastuće neefikasnosti svetske ekonomije.

Kako mu i samo ime kaže, Kontinuirano unapređenje je svakodnevni napor da se unaprede proizvodi i usluge, praveći mala ali konstantna unapređenja PROCESA. Sa teorijskog aspekta, u osnovi ovog pristupa leži Lean metodologija sa svim svojim alatima (PDCA, 5 S, 5 Why, Kanban, Just in time, Poka Yoke, SMED, Takt time…).

Dakle, lek za neefikasne procese jesu alati Lean metodologije. Rešenje – kupite alate i naučite kako da ih koristite… da li je baš tako?

Neefikasnost procesa ne nastaje odjednom. Zato i ne postoji čarobni štapić koji će jednim potezom otkloniti sve probleme koji su se generisali godinama. Rešenje treba tražiti u promeni taktike, u promeni korporativne kulture, gde se pomera fokus sa rešavanja svakodnevnih problema u stilu „gašenje požara”, ka otkrivanju korena problema i korišćenju svih mogućih prilika za unapređenje uz upotrebu Lean alata.

Nekoliko je dominantnih faktora koji utiču na to da inicijativa promene korporativne kulture u pravcu Kontinuiranog unapređenja zaista uspe:

 

  • Promena stila upravljanja

Lideri moraju svakodnevno praktikovati ponašanje koje će, ne samo pružati podršku inicijativama za promenu, već i motivisati sve vertikalne i horizontalne strukture u organizacijama na slično ponašanje. Bez suštinske podrške najvišeg menadžmenta ovakvu promenu je nemoguće sprovesti.

 

  • Fokus na prevenciji problema

Niti jedan pojedinac, tim ili organizacija ne mogu uvesti suštinske promene ukoliko nemaju vremena ili mentalnog kapaciteta za to. Izazov je utoliko veći što se problemi ne pojavljuju izolovano i pojedinačno, već u serijama i uvek zahtevaju hitnu reakciju „gašenja požara” što odvlači fokus menadžera od korena problema. Svi u kompaniji rade više i jače umesto pametnije. Što je još interesantnije, najveći broj kompanija nagrađuje menadžere i izvršioce koji su „ugasili najviše požara”, umesto da se fokus pomeri na njegovoj prevenciji.

 

  • Konstantan fokus na unapređenjima

Od ključnog je značaja ne pomerati fokus sa konstantnog, svakodnevnog unapređenja procesa. To nije nimalo jednostavno ako znamo da je otpor na svim organizacionim nivoima veći što je veći stepen promene. Program Kontinuiranog unapređenja ne može dugoročno opstati ukoliko se inicijativa sa nivoa najvišeg menadžmenta za primenom ove filozofije brzo i efektivno ne transferiše na niže organizacione nivoe, jer je samo tako moguće održati fokus na malim, ali konstantnim unapređenjima kroz celu strukturu organizacije.

 

  • Fokus na dugoročni mind-set

U najvećem broju slučajeva menadžment se fokusira na kratkoročno, kvartalno ostvarivanje rezultata, i u uslovima velike konkurentnosti privrede zaista je teško prioretizovati unapređenja koja će davati dugoročne pozitivne rezultate. Rešenje može da bude u uvođenju dodatnih KPI-eva koji će pored kratkoročnih motivisati i dugoročno ostvarivanje ciljeva. Zato sprovođenje programa Kontinuiranog unapređenja zavisi od promene načina razmišljanja isto koliko i aktivnosti i alata koji se implementiraju.

 

Na kraju, kao zaključak, program implementacije Kontinuiranog unapređenja (neki bi rekli uvođenja Lean-a) leži upravo u njegovom nazivu, a to je KONTINUIRANOST u planiranju promena, njihovom sprovođenju, praćenju i evaluaciji.

 

 

Predrag Simonović, Lean Kaizen Business Developer – ASEE

 


KAKO DA U KOMPANIJI, UMESTO DA JEDAN NE SPAVA NIKAD, NJIH 15 SPAVA JEDAN SAT MANJE, Workshop – Put ka top formi, odrzava se u Vrdniku 30.11.-2.12.2017. godine. Više o seminaru pogledajte ovde.

 


Aktuelni raspored seminara


30% popusta na sva naša izdanja

Završen je Beogradski sajam knjiga, popust važi do 15 novembra.
Klikom ovde poručite i ostvarite popust od 30% na sve naše cene iz online prodavnice.