Sprovođenje petog koraka predstavlja najzahtevniju fazu. Postoji više razloga za ovo:  

 

  • Samodisciplina je nešto što se stiče dugotrajnim ponavljanjem i najčešće podrazumeva promenu navika. Mehanizam stvaranja navike je kompleksan i isti je izučavan na polju psihologije. Iako to možda deluje previše apstraktno u okvirima preduzeća, mehanizam stvaranja i promene navike je istovetan kako kod „ličnih“ navika, tako i kod radnih navika, koje se ispoljavaju u preduzeću, na radnim mestima.  
  • Konflikt kratkoročno-dugoročno. Iako nam razum govori da je rad na 5S-u opravdan, poželjan i potreban, u okruženju u kom nisu definisane vrednosti, pravila i prioriteti – kratkoročno uvek „pobeđuje“ dugoročno.  
  • Nepostojanje (Kaizen) kulture. Da bi bilo koji standard, pa tako i 5S uistinu ostvario svoju svrhu, potreban je temelj koji počinje od kulture organizacije. To podrazumeva svakodnevno učešće i podrška svih zaposlenih. Najčešće izostaje adekvatno učešće i podrška rukovodstva, kako na tom nivou često postoji stav o tome da je 5S nešto što je previše operativnog karaktera da bi zahtevalo pažnju rukovodećih nivoa.
  • Motivacija. Moglo bi se reći da nedostatak motivacije predstavlja jedan od uzroka za prethodno navedene probleme pri sprovođenju petog koraka. 
    Aleksandra Škrbić, ASEE Lean konsultant