Oblast Menadžerska znanja

 Koje vrste znanja su potrebne savremenom menadžeru?

Smatramo da prava reč nije znanje već razumevanje. Inteligentan čovek zna, dok mudar čovek razume. Menadžer od znanja zna kako da rešava probleme, dok mudar menadžer zna kako da ih izbegne. U intenzivnim promenama klasično znanje nije najvažniji faktor jer ste često izloženi novim i nepoznatim opasnostima. Mnogo je važnije kakav je menadžer kao čovek, da li uliva poštovanje i poverenje kod podređenih, da li stvara pozitivnu kulturu u organizaciji koja će da spreči ili ublaži moguće probleme. Da opasnosti pretvori u prilike koje će doneti korist.
Vrhunski menadžer je, pre svega, neko ko ume da motiviše one koji znaju. On ne mora (i ne može) sve da zna. On mora znati kako da motiviše svoje ljude da steknu potrebna znanja i primene ih na konkretne probleme, kao i da uče jedni od drugih.

Seminari iz oblasti – Menadžerska znanja

Pre dvadesetak godina dr Isak Adižes je napisao knjigu „Životni ciklusi preduzeća“ koja je sve nas, koji se biznisom bavimo i kojima se biznis bavi, davno pročitala. Na seminaru će se kroz praktična iskustva  iz … Saznaj Više >
Upravljanje vremenom je zapravo upravljanje sobom i prava motivacija za to, nažalost, često nailazi kada nam se nešto desi. Tada se setimo da bismo mogli nešto uraditi. …Saznaj Više >
Jednodnevni rad je zamišljen kao prilika da učesnici razmene iskustva i uporede ličnu praksu sa prezentiranim segmentom Adižes menadžerskog toolkit-a….Saznaj Više >
Za menadžere koji razmišljaju o ovom treningu informacija da u okviru menadžerskih aktivnosti čak 70% su aktivnosti vezane za komuniciranje, a tek 30% se realizuje kroz druge aktivnosti kontemplacije, planiranja i …Saznaj Više >
Da li imate tremu kada stanete pred veći broj ljudi i treba nešto da ispričate? Istraživanja kažu da je javni nastup jedan od većih strahova. Kako praviti efektivne prezentacije, kako se osećati dobro …Saznaj Više >
Idealan menadžer ne postoji. To je samo varka knjiga iz menadžmenta. Znanje, proizvođenje rezultata, sistematičnost, kreativnost, preuzimanje rizika, integrisanje ljudi, sve su to nekompatibilne stvari koje su organizaciji neophodne, ali jedan čovek ih ne može ostvariti. …Saznaj Više >
Kako identificirati potrebu i svrhu razvoja tima, definirati ključne članove, njihove uloge i individualne vrijednosti, očekivanja i intrinzičnu motiviranost za sudjelovanje u radu tima, uskladiti očekivanja voditelja tima, načina vođenja i motivacije članova tima, kako potaknuti konstruktivni konflikt unutar članova…Saznaj Više >
Finansije su i biće deo naših života, bez obzira koji poziv izabrali i koju karijeru odabrali. Tokom života biće veliki broj odluka, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, kada moramo da donesemo odluke koje su povezane sa finansijskim posledicama. Stoga je bitno da imate osnovna znanja o osnovnim finansijskim principima i pravilima. Finansijske posledice su prisutne u bukvalno svakoj poslovnoj odluci, i nefinansijski menadžeri i izvršioci moraju poznavati dovoljno dobro finansije kako bi uključili iste u svoje specijalizovane analize. … Saznaj Više >
U okviru ovog osnovnog treninga baziranog na Adižes metodologiji jeste prihvatanje neminovnosti organizacionih promena kao sastavnog dela savremenog poslovnog života…Saznaj Više >
Kako da kvalitetno pojačate radne veze… ostvarite posvećenost, efikasnost, efektivnost u svom timu, sektoru, radnoj organizacijiSaznaj Više >
Kada je organizacija mala i mlada osnivač ima sve informacije. Kako organizacija postaje kompleksna generalni direktor ima sve manje i manje informacija tako da sve manje zna šta se događa. Na kraju organizacija postaje crna kutija gde znamo šta su ulazi i koliko koštaju i kakvi su izlazi i koliko prihoda donose…Saznaj Više >
Mnoge organizacije smatraju da samo ako nađu dobre ljude sve će biti mnogo, mnogo bolje. Takođe želeli bi da su ljudi više angažovani i posvećeni. Stara jevrejska izreka kaže da kad god smatraš da je…Saznaj Više >
Kada ljude pitamo – da li ste bili na lošem sastanku i zašto – postoji nekoliko desetina odgovora. Ne zna se tema, upada se u reč, nema zaključaka, ne držimo se teme, izlazimo…Saznaj Više >
Master class Adizesovog mtoda koji u regionu preko 20 godina pomaže kompanijama u profesionalizaciji upravljanja…
Saznaj Više >