Oblast – Ljudski resursi – HR

Danas živimo u svetu u kome se glavni problemi ne odnose na nabavku robe, opreme ili kapitala, već na pronalaženje, privlačenje i zadržavanje talentovanih ljudi. Njihov nedostatak dovodi do zaostajanja u razvoju preduzeća, gubljenja konkurentske prednosti i kupaca. Ljudi sa kojima radimo su najvažniji ključ naših uspeha i uzrok neuspeha. To znači da kadrovske odluke imaju najdugoročniji uticaj na rad i poslovanje bilo kog preduzeća.

Seminari iz oblasti – Ljudski resursi – HR

Ljudi sa kojima radimo su najvažniji ključ naših uspeha i uzrok neuspeha. Verovatnoća koliko ćemo biti uspešni u izboru svoji budućih saradnika, direktno zavisi od načina na koji to radimo. Cilj ovog seminara je da ispravno definišemo KAKAV nama saradnik zaista treba, GDE da ga potražimo, KAKO da ga prepoznamo i sa sigurnošću znamo da nismo pogrešili. … Saznaj Više >
Brinuti o svojim zaposlenima jeste trajan proces koji počinje sa uvođenjem u posao…Saznaj Više >
Svaki konstruktivni razgovor doprinosi uspešnijem poslovanju, a i poboljšanju međuljudskih odnosa unutar organizacije. Prevazilaženje fame oko godišnjeg razgovora kao nametnute obaveze…Saznaj Više >
Na seminaru se obrađuju najsavremenije tehnike identifikovanja zahteva, pripreme i vođenja intervjua kao i tehnike evidentiranja… Saznaj Više >
Rezultati Galupovog decenijskog istraživanja o elementima uspešnog upravljanja ljudima pokazuju da jedan od faktora …Saznaj Više >
PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA SEMINAR

Klikom na dugme Prijava prijavite se za željeni seminar iz oblasti - Ljudski resursi-HR
PRIJAVA