Seiton – Set in order – Složi – 2S 

Nakon što je u prethodnom koraku radno mesto rasterećeno nepotrebnih stvari, u drugom koraku preostale potrebne stvari se organizuju na način koji odgovara aktivnostima koje se obavljaju na datom radnom mestu.

Ovo podrazumeva detaljnije razmatranje načina rada, zbog čega je u ovom koraku poželjno mapirati aktivnosti na radnom mestu.

Cilj ovog koraka jeste ustanoviti šta je od materijala / opreme potrebno prilikom izvršenja evidentiranih aktivnosti. Na taj način se ustanovljava potreba za nabavkom dodatne opreme, ali isto tako se često dešava da se ustanovi da se na radnom mestu nalazi još nepotrebnih stvari ili stvari u količinama većim od potrebne (čest primer jeste komplet inbus ključeva ili burgija, iako se koriste samo dve veličine istih). 

Tokom ovog koraka se koriste formulari koji služe za popis potrebnog materijala / opreme, a koji ujedno sadrže informacije o potrebnim količinama ili zalihama istih na radnom mestu. 

 

Aleksandra Škrbić, Lean konsultant