Tokom prethodna dva koraka radno mesto je oslobođeno nepotrebnih stvari, a stvari koje su potrebne su organizovane na način koji podržava tok procesa i ergonomiju rada.  Cilj trećeg koraka jeste da radno mesto bude čisto, s tim da je fokus na otklanjanju uzroka i na prevenciji, a ne samo na jednokratnom čišćenju radnog mesta.

Često se sreće pogrešno tumačenje ovog koraka u tom smislu, što dovodi do narušavanja njegove svrhe, ali često i svrhe 5S-a kao metode u celini. 

Kada je reč o sprovođenju ovog koraka u kompaniji, važno je naglasiti važnost otkrivanja uzroka nastanka nečistoća koje se uklanjaju tokom akcije čišćenja. Na taj način, otkriven uzrok će biti osnova za osmišljavanje rešenja za eliminaciju istog.

Tokom ovog koraka, fokus se takođe usmerava i na bezbednost radnog mesta. Fotografije mesta gde se stvaraju nečistoće će poslužiti pri izradi različitih čeklisti i uputstava u četvrtom koraku. 

 

Aleksandra Škrbić, Lean konsultant