Sprovođenjem prethodna tri koraka radno mesto je dovedeno u stanje u kakvom želimo da se nalazi svakodnevno. Upravo to jeste i cilj četvrtog koraka – obezbediti uslove i ustanoviti pravila (standarde) koji će podržati održivost rezultata koji su postignuti u prethodna tri koraka. 

Faza standardizacije podrazumeva vizuelizaciju radnog mesta, izradu čeklisti, rasporeda, uputstava itd. Svrha vizuelizacije jeste da podrži i učini vidljivim pravila koja su postavljena u prethodnim koracima. U tom smislu, dobra vizuelizacija radnog mesta stvara uslove takve da se lako uočava da li postoje nepotrebne stvari na radnom mestu (1S-sortiraj), da li su stvari vraćene na svoje mesto (2S-složi) i da li su preuzeti koraci u održavanju čistoće prostora putem čeklisti (3S-spremi). 

Vizuelizacija radnog mesta i prostora podrazumeva označavanje podova (transportni putevi, pozicije materijala, opreme), označavanje stolova, polica i tabli za alat (pozicije elemenata rada, indikatori količina, adrese), postavljanje oznaka koje se odnose na pravila i bezbednost itd. Prilikom vizuelizacije je važno ustanoviti standarde po pitanju upotrebe boja i vrsta označavanja, kako bi se obezbedila standardna upotreba na nivou svih radnih mesta.

Takođe, poželjno je napraviti katalog za vizuelizaciju, kao dokument koji podržava prethodno sprovedenu standardizaciju. U ovom koraku je poželjno napraviti i čeklistu za čišćenje radnog mesta i održavanje opreme, kao i raspored 5S aktivnosti. 

Iako se standardizacija u četvrtom koraku prvenstveno odnosi na standardizaciju 5S pravila, poželjno je sprovoditi je paralelno sa standardizacijom radnih mesta (tehnološki postupak, karta toka procesa, karta vremena za operaciju, normativ vremena itd) kako bi se pravila za organizaciju radnih mesta usaglasila i upotpunila sa pravilima, normama koja podržavaju tok i produktivnost procesa.

 

Aleksandra Škrbić, Lean konsultant