• Predgovor osnivača – Boris Popović 10

 • Predgovor naslednika – Aleksandar Vratonjić Gligorijević 13

 • Predgovor menadžera – Svetlana Radenković 15

 • Uvod 19

 • Eto nama i porodičnih kompanija 25

 • Šta se dešava? 35

 • Deca sa posebnim potrebama 35

 • A šta činiti? 39

 • Tokom formalnog obrazovanja 41

 • Posle završetka formalnog obrazovanja 45

 • Šta se dešava? 59

 • Bermudski trougao profesionalizacije 59

 • Prvoborci u porodičnim kompanijama 61

 • Krme u Teheranu 66

 • A šta činiti? 69

 • Menadžersko opismenjavanje kompanija 69

 • Uvođenje sistema odgovornosti 70

 • Depersonalizacija preduzetničke uloge 76

 • Menadžersko opismenjavanje saradnika 78

 • Šta se dešava 85

  Samonikli 85

 • Osnivač, osnivačeva kompanija i osnivačeva deca 88

 • Sindrom Princ Čarls 89

 • Izostanak podrške 90

 • A šta činiti? 93

 • izlaska iz operativnog vođenja biznisa 93

 • Druga karijera 95

 • Proces povlačenja osnivača 97

 • Finansijska sigurnost 99

 • Šta se dešava 105

 • Ništa! 105

 • A šta činiti? 106

 • Porodični ustavi, protokoli 106

 • Zašto jedan list papira? 107

 • Jedan list papira dok su deca maloletna 108

 • Porodični forum 112

 • Teme za „jedan list papira“ 122 

 • Partnerstvo braće i sestara 123

 • Jednaki 126

 • Prenos vlasništva 127

 • Isplate dividendi 133

 • Status članova šire porodice 134

 • Umesto zaključka – poziv na delovanje 139

 • Umesto velikog pogovora 143

 • Manifest Kluba 2040 147

 • Boris Vukić 149

NAZAD