Ključna osoba u celokupnom procesu prenosa poslovanja sa jedne generacije na drugu jeste osnivač. Bez njegove odluke i njegovog potpunog uključivanja u ovaj proces nemoguće su pripreme kompanija i pripreme porodica. Bez njegovog pravilnog pristupa celom procesu tranzicije sa prve na drugu generaciju i podrške neizvesna je priprema naslednika. Uz učešće u ove tri pripreme, osnivač mora da radi i na svojoj pripremi a ona se paradoksalno ogleda u tome da on jednog dana više ne radi ono što je radio ceo život. Njegova priprema se ogleda u tome da, kad po željenom scenariju profesionalizovanu kompaniju preuzme pripremljen naslednik, on bude spreman da to sve, ne samo dozvoli, već i podrži.

Uz svu sopstvenu muku i dileme oko povlačenja nadovezuje se i to da osnivač, ozbiljnu podršku da se povuče sa operativnog rada u firmi, ima samo od naslednika. Neretko tu podršku sa razlogom i doživljava kao pritisak jer se ne iskazuje uvek na pravi način. Po pravilu podrška od svih ostalih koji ga okružuju –  zaposlenih, poslovnih partnera pa i supružnika – izostaje.

Izostanak podrške od zaposlenih

Mnogi teoretičari porodičnih kompanija ističu kako se one od drugih razlikuju i po većem stepenu lojalnosti i posvećenosti zaposlenih. Na osnovu mog iskustva, bio bih ovde malo tačniji i precizniji i rekao bih da se ne radi o lojalnosti zaposlenih prema kompaniji već lojalnosti prema osnivaču. Osnivač je, kod dobrovoljaca pogotovo, a i kod prvopozivaca otelotvorenje kompanije. Sem emotivnog odnosa kod zaposlenih prisutan je i praktičan aspekt – sa osnivačem su proveli desetine godina i znaju na čemu su, znaju da i kad plane da će da „ga prođe“, imaju i sa njim odavno „definisane“ dogovore oko plata, malih sitnih beneficija koje njima puno znače… Sve ovo dovodi do toga da kod zaposlenih postoji realan strah od promene i pokušavaju na direktan ili indirektan način da mu pošalju signal „da još malo ostane“.

Izostanak podrške od poslovnih partnera

Slično kao i zaposleni, i poslovni partneri imaju i emotivne (u manjoj meri) i racionalne (u većoj meri) razloge da saradnja sa osnivačima i vlasnicima kompanija što duže potraje. Jaka su sećanja kod njih na davne dane kad su se upoznali i na mnoge noći u kafanama kada su dobre poslove proslavljali. A još jače saznanje da su jedni druge ispomagali i da je on i dan danas spreman da zbog njih prekrši politiku naplate potraživanja ili da izgovori „Ma daj im robu, oni su naši stari klijenti. Kad je on meni onaj kamion pustio ti si se još u pesku igrao.“ Dolazak novih menadžerski opismenjenih naslednika u profesionalizovanu kompaniju ostavlja malo nade da će saradnja biti na istim principima kao ranije.

Izostanak podrške od supruge

Da li i jedna pametna žena može da poželi svakodnevno i celodnevno društvo čoveka koji je jako malo vremena provodio u kući i ceo život je naučio da nekom izdaje zadatke i koji ima veliku potrebu da izvršenje istih prokomentariše? Ako prestane da odlazi u firmu, opravdan je strah kod supruge da mu ništa drugo i ne preostaje nego da zapoveda šta i kako treba kuvati i da se bavi detaljima kao što je to voleo ceo svoj radni vek, pa da sada sasvim ozbiljno primeti da je puno soli stavila u salatu. Ceo život su supruge osnivača provele pored njega a ne sa njim, organizovale i postavile svoj ritam i života, i one koje su mudre svesne su da je najmanje po njih pametno da se menja uspostavljena dinamika.

 

Boris Vukić, partner Adizes SEE,
boris.vukic@adizes.biz


 


Adizes Leadership Program

U toku je upis JEDANAESTE generacije Adizes Leadership Programa, koji počinje sa radom 18. oktobra.
Više informacija o programu možete dobiti na:
Program je namenjen kompanijama koje žele da dodatno razviju svoje menadžere ne bi li podržali rast i razvoj kompanija u kojima rade.
Adizes SEE Leadership Program pruža holistički pristup upravljanju organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga o celini sistema. Adižesov pristup je upravo to – celoviti pristup organizaciji sa konkretnim polugama i alatima kako je unaprediti.
 
 

 

 

 

Ko treba da prisustvuje

 
Put ka Top formi je obavezan seminar za vlasnike, generalne direktore, izvršne direktore, članove uprava u bilo kojoj kompaniji.
 Posebno je namenjen malim i srednjim kompanijama u fazama uspešnog rasta.

Detaljnije i prijave