Intelektualni kapital – ključni resurs kompanije

Borba za talente, za najkvalitetnije ljude i menadžere, je već dugi niz godina okosnica oštre tržišne utakmice u svetu i ona se prenosi i na regionalno i lokalno okruženje. Ulaganje u razvoj zaposlenih, podizanje njihovih kapaciteta, a posebno menadžerskih sposobnosti, čini suštinsku razliku između dinamičnih kompanija koje koriste prednosti digitalne revolucije i široke dostupnosti znanja i informacija, nasuprot onima koje brzo bivaju prevaziđene.

Intelektualni kapital je ključni resurs svake kompanije i svake zajednice, pa je time i najznačajnije polje za investiranje i kontinuelno unapređivanje. Visoko motivisan i kvalitetan kadar je sposoban da izgradi snažnu korporativnu kulturu, čime se ostvaruje i visok nivo lojalnosti uspostavljenim vrednostima kompanije.

 

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, razumevanja poslovnih  procesa i navedenih izazova, ASEE je kreirao Programe razvoja koji se sastoje iz čitavog niza modula namenjenih različitim nivoima menadžmenta, kao i zaposlenima u kompanijama u različitim sektorima.

 

ZAŠTO?

Ključni resurs savremenih kompanija su ljudi koji u njima rade i koji čine njen intelektualni kapital. Zato je najbolje ulaganje, kojim se stiču suštinske konkurentske prednosti, upravo ulaganje u znanje i veštine zaposlenih. Program za razvoj menadžerskih veština ASEE je kreiran tako da odgovara na potrebe savremenih kompanija da u svoj tim privuku najtalentovanije pojedince i da im pruže priliku da se unapređuju i razvijaju svoje poslovne performanse.

Ovakav program pruža kompanijama mogućnost da:

 • Strateški analiziraju svoje ciljeve i potrebe za ljudskim resursima
 • Procene kompetencije svojih zaposlenih i utvrde mogućnosti za poboljšanja
 • Aktivno učestvuju u planiranju i kreiranju programa za razvoj zaposlenih
 • Prepoznaju potencijale unutar kolektiva i podstaknu ih da ostvare profesionalni napredak
 • Unaprede poslovne veštine i radne performanse kod zaposlenih
 • Unaprede motivaciju, kao i timski duh i lojalnost vrednostima kompanije
 • Privuku najtalentovanije kadrove i najsposobnije profesionalce na tržištu
 • Budu prepoznate kao kompanije koja pružaju najbolju perspektivu za svoje zaposlene

 

KAKO?

ASEE Program razvoja je nastao na osnovu višegodišenjeg iskustva u primeni jedinstvene i u svetu dokazane metodologije, koja se kontinuelno usavršava i nadograđuje kroz komunikaciju sa klijentima i fokusiranje na njihove potrebe.

ASEE Program razvoja omogućava sistemsko unapređivanje i upravljanje kompetencijama zaposlenih jer obuhvata:

 • Testiranje zaposlenih i izradu profila u odnosu na njihove vrednosne postavke i ograničenja
 • Individualne razgovore i procenu kompetencija i mogućih tačaka poboljšanja
 • Definisanje modula i ključnih tema za diskusiju u odnosu na utvrđene gepove
 • Grupni rad sa ciljem da se podstakne interakcija i ostvari međusobno poverenje
 • Metode i tehnike usmerene na razvijanje profesionalnih veština
 • Napredne radionice kojima se uvećava motivacija i osećaj timskog duha i pobede
 • Izlazni intervju i evaluacija sa profesionalnim preporukama i na pojedinačnim nivou i na nivou tima

PROGRAMI RAZVOJA – Brošura

ZA DODATNE INFORMACIJE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT