Ciljevi programa su:

 

Otvaranje ka mogućnostima rasta kroz kupovinu kompanija ili imovine bitne za poslovanje

-Priprema vlasnika za situacije promene poslovnih aktivnosti

-Povećanje spremnosti za situacije „bezobraznih ponuda“ za prodaju biznisa.

 

Tržište Srbije i regiona nalazi se u fazi tržišnog sazrevanja, paralelno sa procesom tranzicije liderstva u porodičnim kompanijama. Za razliku od tržišta Evropske unije, u kojem je proces kontinuiran decenijama unazad, kod nas udarni talas biznis transfera tek treba da krene u punom kapacitetu. Edukativni pogram za vlasnike i direktore priprema odgovorne menadžere i vlasnike kompanija za proces koji je otpočeo i uzima sve više maha na tržištu zapadnog Balkana.

Ciljna grupa:

– vlasnici kompanija
– suvlasnici i budući vlasnici
– generalni i izvršni direktori

 

Grupa maksimalno 15 učesnika, izričito kompanije koje nisu direktni konkurenti, što omogućava vrlo slobodan i otvoren dijalog, kako sa predavačima, tako među učesnicima.

 

Namena Programa je da demistifikuje proces kupovine i prodaje kompanija, pruži potrebna znanja o samom procesu, uvid u konkretne slučajeve i omogući otvoreni razgovor o iskustvima
prodaje/kupovine kompanija na tržištu na kojem se učesnici nalaze.

Edukativni program se sastoji od seta sesija (radionica) koje temu kupovine i prodaje kompanija sagledavaju iz ekspertskog i praktičnog ugla. Svi predavači su direktno i višestruko bili uključeni u procese kupovine i/ili prodaje kompanija…

Radionica 1

Zašto kupovati / prodavati kompaniju?

Kada i kako odabrati?

Cilj radionice

Cilj radionice je sagledati aktuelni trenutak u poslovnom okruženju, ključnu povezanost procesa biznis transfera sa aktivnostima kupovine prodaje kompanija. Prodiskutovati ćemo razlike između organskog rasta i rasta kroz akviziciju drugog preduzeća kao i definisati moguće razloge za akviziciju. Radionica će dati kratak i aktuelni uvid u situaciju na tržištu Srbije u vezi sa M&A procesima. Na konkretnom primeru prepoznaćemo ključne razloge za akviziciju i demonstirati korake koje je moguće preduzeti.

Teme

 • Promene koje nam se događaju
 • Očekivanja vlasnika od biznis transfera
 • Rast kroz akvizicije
 • Izlazak iz poslovanja ili delatnosti kroz prodaju
 • Kako i kada se odlučiti na akviziciju
 • Kako odabrati ciljno preduzeće (target) Strateški vs. finansijski investitori: različiti motivi investiranja, ročnost investiranja, modeli upravljanja nakon transakcije, različita očekivanja od vlasnika nakon investicije, itd.

Boris Vukić – Partner i jedan od osnivača Adizes SEE

 i Senior Associate Adizes Institute, USA, na kojem je 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Iskustvo u ovoj oblasti sticao je radeći sa klijentima pre svega u regionu jugoistočne Evrope, ali i sa internacionalnim klijentima Adižes Instituta. Uža specijalnost i poseban interes su mu kompanije koje prelaze sa preduzetništva na profesionalni menadžment i osnivači koji žele, hoće ili moraju da postanu lideri svojih kompanija. U ovoj oblasti posebno se fokusirao na proces biznis transfera i prenos poslovanja sa osnivača na sledeću generaciju. Pokretač je Kluba 2040 koji čine pripadnici druge generacije iz zemalja bivše Jugoslavije. Autor je dve knjige „Apokrifi menadžmenta“ i  „Osnivači, naslednici, menadžeri”.

Vule Lopušina – Delmax, vlasnik i generalni direktor

Delmax je kompanija koja obezbeđuje sve rezervne delove i ostalu robu namenjenu održavanju putničkih i komercijalnih vozila, kao i alate, opremu i neophodne softverske pakete za rad u servisima motornih vozila. Preduzeće je počelo sa radom 1990. godine i od tada kontinuirano proširuje prodajnu mrežu na tržištu Srbije. Početkom 2019. poslovanje se odvija širom Srbije kroz više od 40 poslovnih jedinica koje se nalaze pod okriljem firme, a Delmax zapošljava preko 400 zaposlenih. Strateška težnja preduzeća je da svojim asortimanom pokrije 99% potreba servisa motornih vozila, lako informisanje i poručivanje, uz pružanje dovoljno brze isporuke. Pored organskog rasta, Delmax je deo svog poslovanja razvio i neorganskim rastom tj. akvizicijama drugih kompanija na tržištu Republike Srbije, a Vule Lopušina je direktno bio uključen u sve faze razvoja i akvizicije Delmax-a.

Radionica 2

Procena vrednosti preduzeća

Cilj radionice

Cilj radionice je upoznati se sa najzastupljenijim metodama vrednovanja preduzeća i upoznavanje sa osnovama modela vrednovanja preduzeća. Radionica će govoriti o praktičnim iskustvima koja su kupci i vlasnici preduzeća imali tokom procene vrednosti njihovih preduzeća i značajnih aspekata same procene. Takođe, tokom radionice biće istaknuti ključni faktori koji utiču na vrednost preduzeća.

Teme

 • Tržišni metod procene vrednosti preduzeća
 • Prinosni metod procene vrednosti preduzeća
 • Ostale metode za procenu vrednosti preduzeća
 • Vrednost sa strane kupca
 • Vrednost sa strane prodavca
 • Pregovori između kupca i vlasnika preduzeća oko vrednosti preduzeća

Bojan Žepinić – Partner u kompaniji TPA Srbija je po obrazovanju diplomirani pravnik i specijalista za pravo EU, sa preko 15 godina iskustva u poreskom savetovanju u Srbiji i regionu. Na početku karijere, Bojan je više od 5 godina radio u poreskom odeljenju jedne od kompanija iz tzv. „Velike četvorke” u Srbiji. Od osnivanja TPA Srbija, Bojan je rukovodeći partner sa sveobuhvatnom odgovornošću za poslovanje preduzeća u Srbiji. Takođe je član Upravnog odbora TPA Grupe ispred TPA Srbija i lider je Poreske radne grupe u okviru TPA Grupe. Bojanove stručne oblasti su: „Mergers & Acquisitions“, finansiranje, restrukturiranje, poreski postupci, lično i oporezivanje preduzeća, PDV, transferne cene, itd.

Duško Stojkov – Rukovodilac „Mergers & Acquisitions“ odeljenja u TPA Srbija, sa više od 20 godina iskustva u savetovanju iz oblasti finansija i bankarstva. Karijeru je započeo u EY-u u Vašingtonu, a radio je i u vodećoj advokatskoj kancelariji Patton Boggs u Vašingtonu. Stručne oblasti Duška su savetovanja u oblastima bankarstva, korporativnih finansija, akvizicija, i restrukturiranja  u Srbiji, ali i centralnoj i istočnoj Evropi i SAD. Bio je ekskluzivni savetnik u prodaji kapitala više društava, uključujući i regionalnog lidera u oblasti obnovljivih energija, lidera u oblasti distribucije i skladištenja nafte i gasa, lidera u oblasti inženjerskih usluga u telekomunikacijama, lidera u oblasti industrijske automatizacije, proizvođača industrijskih ventila, itd.

Pavle Vlajčić – Partner u kompaniji Biznis Market, po obrazovanju diplomirani ekonomista sa preko 16 godina iskustva u finansijskom sektoru u Srbiji i regionu.  Od 2002. godine, Pavle je više od 5 godina radio u bankama, zatim je 2007. bio prvi direktor kompanije Coface u Srbiji. Godine 2010. sa dva partnera osniva firme Solvent Point i Solvent Rating za naplatu potraživanja i poslovne informacije. 2015. prodaje portal Boniteti.rs (kao deo firme Solvent Rating) švedskoj grupi Bisnode koja je vodeći evropski provajder poslovnih informacija. Posle toga osniva portal Biznisberza.com (kao deo firme Biznis Market).