Konsultacije sa ekspertom

Konsultacije sa ekspertom se odvijaju u cilju razjašnjenja i pojašnjenja dilema koje osnivači i/ili pripadnici druge genaracije imaju o procesu tranzicije u porodičnoj kompaniji. Na vaša konkretna pitanja o pripremi naslednika, kompanija, osnivača i porodica pružamo svež i objektivan pogled.

Mi očevi uvek kažemo na vreme sve što ne treba; ono što treba kažemo kasno… Ili nikad.”
Dušan Kovačević, Profesionalac

Konsultanti

Boris Vukić, partner Adizes SEE i pokretač Centra za razvoj porodičnih kompanija.

Kao sertifikovani konsultant Adizes Institute poslednjih 25 godina pomaže kompanijama pri prelasku sa preduzetništva ka profesionalnom menadžmentu. Autor publikacije “Biznis transfer barometar Srbije” koja je urađena na osnovu istraživanja tokom 2017 godine. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ u koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. 

Milovan Zvijer, advokat, partner u Four Legal, konsultant u ASEE Centru za razvoj porodičnih kompanija.

Preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal.

Dr. Mirela Alpeza, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktor CEPOR-a – Centra za politku razvoja malih i srednjih preduzeća u Zagrebu.

Dr Alpeza se poslednjih desetak godina aktivno bavi problematikom porodičnih preduzeća i prenosa poslovanja. Pokrenula je niz inicijativa čiji je cilj razvoj sistema podrške za prenos poslovanja malih i srednjih preduzeća. Autor je publikacije „Biznis transfer barometar Hrvatske“ koja je nastala na osnovu istraživanja tokom 2015 godine.

Adnan Misimović, član uprave Megamix Sarajevo i konsultant u Rent-a-management Zagreb

Nakon korporativne karijere, proveo je devet godina u Megamixu, firmi koju je osnovao njegov otac, vodeći procese organizacione transformacije. Zajedno sa suprugom vodi konsultantsku firmu Rent-a-management. Jedan od utemeljivača Kluba 2040 koji okuplja pripadnike druge generacije porodičnih firmi iz regije. Predavač na konferencijama o porodičnim kompanijama u regiji.

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT