Izrada porodičnih politika i ustava

„Izrada porodičnih politika i ustava“ predstavlja set radionica na kojima se formira porodični forum i definišu sve neophodni porodični akti. Ove aktivnosti se odvijaju sa ciljem da se, uz nadzor konsultanata i savetnika za pojedine specifične oblasti, članovi porodičnog foruma osposobe za budući samostalan rad na svim izazovima sa kojima će se u budućnosti porodična kompanija susretati.

Prvi korak je:

  • Pokretanje porodičnog foruma
  • Definisanje njegovih članova i nakon toga politike donošenje odluka

Definisanje misija porodične kompanije i u zavisnosti od potreba i prioriteta neophodne politike:

  • Rešavanja konflikta
  • Politike zapošljavanja
  • Nasleđivanja vlasništva
  • Upravljanja finansijama porodice
  • Pripreme dece (uvođenje u biznis)
  • Preraspodele dividendi
  • Izlaska iz vlasništva kompanije…

U zavisnosti od kompleksnosti i veličine porodične kompanije moguće je i formiranje porodičnih organa – skupštine i potrebnih odbora kao i rad na ustavu porodične kompanije. Svi ovi koraci se izvode na metodologiji koja je razvijena u Centru za razvoj porodičnih kompanija ASEE.

Konsultanti:

Rad će voditi iskusni konsultanti Centra za razvoj porodičnih kompanija ASEE :

Boris Vukić, partner i suosnivač Adizes SEE. Od 1996. pomaže kompanijama pri prelasku sa preduzetništva ka profesionalnom menadžmentu. Već tada, ne znajući, a poslednjih nekoliko godina svesno, punog srca i otvorene glave, želi da zajedno sa osnivačima pronađe pravo mesto za njih, njihove kompanije i njihovu decu.

Miloš Švarc, 1948, dipl. ing. elektrotehnike, konsultant iz oblasti upravljanja investicionim poduhvatima i organizacijom poslovanja firmi koje se bave investicijama. Suosnivač i prvi predsednik Upravnog odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije i član Upravnog odbora banke Crédit Agricole Srbija AD. Konsultant u ASEE Centru za razvoj porodičnih kompanija.

Petar Grković, pravni savetnik ASEE

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Ukoliko vas interesuje ova radionica, biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaša pitanja i detaljnije vas uputimo u ovu oblast.
KONTAKT