Izrada porodičnih protokola

„Izrada porodičnih protokola “ predstavlja set aktivnosti na kojima se formira porodični forum i definišu svi neophodni porodični akti. Uz nadzor konsultanata i savetnika za pojedine specifične oblasti  članovi porodičnog foruma se osposobljavaju za samostalan rad na svim izazovima sa kojima će se u budućnosti porodična kompanija susretati.

Prvi korak je:

  • Pokretanje porodičnog foruma
  • Definisanje njegovih članova i nakon toga politike donošenje odluka

Definisanje misija porodične kompanije i u zavisnosti od potreba i prioriteta neophodne politike:

  • Rešavanja konflikta
  • Politike zapošljavanja
  • Nasleđivanja vlasništva
  • Upravljanja finansijama porodice
  • Pripreme dece (uvođenje u biznis)
  • Preraspodele dividendi
  • Izlaska iz vlasništva kompanije…

U zavisnosti od kompleksnosti i veličine porodične kompanije moguće je i formiranje porodičnih organa – skupštine i potrebnih odbora kao i rad na ustavu porodične kompanije. Svi ovi koraci se izvode na metodologiji koja je razvijena u Centru za razvoj porodičnih kompanija ASEE.

Konsultanti:

Boris Vukić, partner Adizes SEE i pokretač Centra za razvoj porodičnih kompanija.

Kao sertifikovani konsultant Adizes Institute poslednjih 25 godina pomaže kompanijama pri prelasku sa preduzetništva ka profesionalnom menadžmentu. Autor publikacije “Biznis transfer barometar Srbije” koja je urađena na osnovu istraživanja tokom 2017 godine. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ u koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. 

Milovan Zvijer, advokat, partner u Four Legal, konsultant u ASEE Centru za razvoj porodičnih kompanija.

Preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal.

Dr. Mirela Alpeza, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktor CEPOR-a – Centra za politku razvoja malih i srednjih preduzeća u Zagrebu.

Dr Alpeza se poslednjih desetak godina aktivno bavi problematikom porodičnih preduzeća i prenosa poslovanja. Pokrenula je niz inicijativa čiji je cilj razvoj sistema podrške za prenos poslovanja malih i srednjih preduzeća. Autor je publikacije „Biznis transfer barometar Hrvatske“ koja je nastala na osnovu istraživanja tokom 2015 godine.

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Ukoliko vas interesuje ova radionica, biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaša pitanja i detaljnije vas uputimo u ovu oblast.
KONTAKT