Porodične kompanije

Porodična kompanija predstavlja pojam kojim se opisuje uključenost član(ov)a porodice u upravljanje i/ili rukovođenje kompanijom sa čime se kroz obavljanje određene privredne aktivnosti ostvaruje profit. Uspeh porodične kompanije zavisi od uspešnog prenosa na sledeće generacije porodice.

Sve privatne kompanije su porodične kompanije bez obzira da li su ih osnivači sami ili sa partnerima pokrenuli. I bez obzira da li su ti partneri bračni, rođački, prijateljski ili partneri po interesu. Ili je, još jednom podvlačim, osnivač sâm pokrenuo kompaniju. Svesno ili nesvesno, tog trenutka pokrenuo je porodičnu kompaniju koja se nalazi u svojoj prvoj fazi. I formalno će porodična postati onoga trenutka kada on ili njegova deca odluče ili požele da se novo pokoljenje priključi kompaniji.

Važno je shvatiti razliku između upravljanja kapitalom kompanije i rukovođenja kompanijom. Vlasnici upravljaju kapitalom a menadžeri rukovode kompanijom. Osnivači su i vlasnici i rukovodioci. Znači, kada govorimo o nasleđivanju onda razlikujemo nasleđivanje vlasništva to jest upravljanje kapitalom preduzeća i nasleđivanje u vođenju poslovanja preduzeća. Praktično to znači da imamo četiri slučaja. Prvi da deca naslede i vlasništvo i da budu rukovodioci. Drugi da naslede vlasništvo, ali da u životu rade neke sasvim druge stvari. Treći (koji je, priznajem, manje praktičan a više teoretski) da ne postanu vlasnici, a da budu rukovodioci. I četvrti (malo manje teorijski i više praktičan od prethodnog) da ne naslede ni vlasništvo nad kompanijom (naslediće nešto drugo), a ni da ne rukovode kompanijom. Ova četiri slučaja su za ovu priliku pojednostavljena i ne postoje, pošteno govoreći, samo četiri slučaja. Tako, na primer, u zemljama koje imaju dužu istoriju porodičnih kompanija nije neuobičajeno da se nasledi vlasništvo ali da naslednik ne bude rukovodilac, nego da bude zaposlen (ovo je kod nas još uvek toliko daleko od realnosti da me ruka vukla da umesto „da bude zaposlen“ napišem „da bude samo zaposlen“).

U ovom uvodu da pojasnimo i poslednji deo u definiciji „uspešan prenos na druge generacije“
Da bi se obezbedio „uspešan prenos na sledeću generaciju“ mora se odvojiti vreme, sesti, misliti i doneti odluke o tome kako izvršiti tranziciju sa jedne generacije u porodičnoj kompaniji na sledeću generaciju. Ova tranzicija podrazumeva pripremu sve četiri zainteresovane strane. Neophodno je pripremiti kompanije, pripremiti osnivače, pripremiti naslednike i pripremiti porodice.

Biznis transfer barometar Srbija

 


Biznis transfer
 podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici, menadžeri…) ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet poslovnih aktivnosti preduzeća.

 

Da li i kakve odgovore imaju na biznis transfer, kako vide svoju budućnost i budućnost svojih kompanija, čemu se nadaju osnivači kompanija u Srbiji, istraživao je ASEE Centar a rezultati sa komentarima i preporukama objavljeni su u Biznis transfer barometru koji možete preuzeti ovde.

Aktivnosti porodičnih kompanija

Klub 2040

Klub 2040

SAZNAJ VIŠE

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge

SAZNAJ VIŠE

Pročitajte

Pročitajte

SAZNAJ VIŠE

Vesti

Partnerstvo braće i sestara

9 Decembar, 2020|0 Komentara

Šta nam je činiti u MS(V)P

23 Mart, 2020|0 Komentara

Zaposleni u doba corone

22 Mart, 2020|0 Komentara

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Ako vas oblast porodičnih kompanija interesuje, biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaša pitanja.
KONTAKT