Deveta generacija Adizes Leadeship Programa je završila prvu godinu.

Želimo im srećnu i uspešnu drugu godinu ALPa.