Samo saznanje kuda želite ići, bez obzira na to koliko je vaš plan detaljan i balansiran, ne dovodi do promene. Morate pregrupisati svoju strukturu moći, tj. vašu strukturu nadležnosti i ovlašćenja, u novom smeru u kom trebate ići. A ako je to teško i skupo, razmislite o tome koja vam se alternativa nudi: kolika je cena nesprovođenja promene.

O strategijama razvoja kompanija, o viziji i timskom radu napisano je puno knjiga, održano je niz radionica. O tome kako adekvatna organizaciona struktura može doprineti da ostvarite strateške ciljeve, unapredite timski rad i postignete veću odgovornost zaposlenih, malo se piše i govori.

Teme koje se obrađuju na radionici:

 • Kako odabrati adekvatnu organizacionu strukturu za određeni životni ciklus kompanije?
 • Kako kroz jasne nadležnosti i ovlašćenja postaviti temelj za odgovornost pojedinca?
 • Kako povezati ostvarivanja strateških ciljeva i strukturiranje organizacije na temelju profitne logike?
 • Kako organizacionom strukturom preokrenuti organizacijsku klimu?
 • Kako ostvariti kontrolisani rast i razvoj kompanije?
 • Kako uvesti odgovornost na niže nivoe u kompanijama?

Vrhunski predavači

Dr Zvezdan Horvat je čovek sa najvećim praktičnim iskustvom u regionu, ali i u svetu, u reorganizaciji kompanija. Sa preko 28 godina iskustva u primeni Adizes metodologije u organizacijama širom sveta (SAD, Velika Britanija, Kina, Rusija, Turska i mnoge druge zemlje, kao i u svim zemljama eks YU).

Njegova doktorska disertacija posvećena je razvoju modela za utvrđivanje stadijuma u životnom ciklusu firme. Objavio je više od sedamdeset članaka na temu menadžmenta promene. Držao je predavanja vezana za Adizes metod kojima je prisustvovalo više od hiljadu ljudi, što ubraja među svoja najveća dostignuća. Njegova ekspertiza u Adizes metodologiji vezana je primarno za dizajn organizacione strukture kao i kreiranje sistema odgovornosti i praćenja profita.

Ključna uloga organizacione strukture „Ne radimo novu organizacionu strukturu zato što nemamo šta raditi, pa eto ništa lakše nego da se malo igramo strukturom. Mi pokušavamo rešiti neke probleme koje generiše stara struktura. Ti problemi zapravo i jesu prva grupa kriterijuma koji određuju kako novo rešenje treba da izgleda. Na primer – nejasna ovlašćenja, nerazvijene neke od funkcija, dobijanje naređenja od više šefova…“
“U pomodarskim strukturama matričnog ili procesnog tipa često se ne zna ko je odgovoran. U nekolicini organizacija u poslednje vreme sam upravo imao tu situaciju – da raščišćavam gomilu gde se nije znalo ko pije a ko plaća.“

dr Zvezdan Horvat iz članka „Kriterijumi za kreiranje organizaci strukture“

Hrvoje Bogdan je tokom 2019. godine vodio i integrisao razvojne sastanke konsultanata na nivou Adizes Instituta sa ciljem razmene realnih studija slučaja. Kao sertifikovani stručni saradnik Adizes instituta i jedan od osnivača „Adizes Southeast Europe“ u Hrvatskoj, zaslužan je za razvoj poslovanja u Hrvatskoj, kao i u celoj jugoistočnoj Evropi.

Prijave i informacije

  Podaci o učesniku:

  Ime i prezime (obavezno)

  Naziv firme (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Email adresa (obavezno)

  Lokacija/država-grad (obavezno):

  Broj zaposlenih (obavezno):

  Koristeći ovaj obrazac, slažete se sa skladištenjem i rukovanjem vaših podataka od strane ove web stranice.