Management Advancment – program razvoja menadžerskih veština srednje linije menadžera

Program je posvećen menadžerima na srendenjem nivou upravljanja koji imaju ključnu ulogu u smislu razumevanja i prenošenja strategijskih ciljeva na izvršni nivo, kao i u davanju povratnih informacija sa izvršnog nivoa top menadžmentu.

Od njihovih sposobnosti i energičnosti, kao i lične volje i motivacije u velikoj meri zavisi razvoj kompanije i izbegavanje organizacionih problema. 

Oni bi trebalo da se posmatraju kao suštinski važan resurs kompanije jer apsorbuju i emituju sve ključne informacije, pa se njihovim angažovanjem obezbeđuje dobro upravljanje sada, ali i dobri lideri za budućnost.

Kao i kod razvoja potencijala, u prvoj fazi se selektuju ključni menadžeri i vrši se procena njihovih kompetencija i poslovnih performansi.

Na osnovu toga se definiše program obuke koji se sastoji iz naprednijih modula, namenjenih zaposlenima koji se već duže nalaze u kompaniji, a mogu im se pridodati i pojedini zaposleni koji su već prošli programe obuke za potencijale.

ZA DODATNE INFORMACIJE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT