Talent Retention – program prepoznavanja i razvoja potencijala

Program za razvoj potenciijala je ciljano usmeren na zaposlene koji se nalaze na izvršnim pozicijama, a koji su pokazali volju i kapacitet da se razvijaju i kao takvi predstavljaju budućnost kompanije. 

Kompanije će biti onoliko snažne u budućnosti koliko budu prepoznale mlade  i darovite ljude među svojim zaposleneima i koliko ih budu aktivirale da budu lideri i predvodnici budućeg razvoja kompanije.

U prvoj fazi programa se, u saradnji sa klijentom, selektuju talentovani zaposleni tako što se vrši procena njihovih kompetencija, ne samo u smislu njihovih poslovnih performanci, već i psiholoških karakteristika, socijalnih sposobnosti, ambicija itd. 

Na osnovu toga se sa liste preporučenih modula biraju oni koji će na najbolji način da ih motivišu i usmere ka realizaciji svojih potencijala, kako u cilju povećanja sopstvenih sposobnosti, tako i u cilju ostvarivanja rezultata za kompaniju.

 

 

 

ZA DODATNE INFORMACIJE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT