Excellent Salesman Program – moderan i kompleksan pristup obuci prodavaca

 

 

Program predstavlja moderan i  kompleksan pristup obuci prodavaca. Obuka se odvija kroz četiri zaokružene celine/modula, koje jedna za drugom donose sve složenije i moćnije alate pred prodavce.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog rada, a između modula postoji i mogućnost kontaktiranja konsultanta radi što uspešnijeg realizovanja zadataka, koji će se sprovoditi između modula u praksi.

 

GLAVNI CILJ PROGRAMA 

Unapređenje znanja i veština zaposlenih u prodaji, kao i prevazilaženje uobičajenog načina prodaje prezentovanjem, već nasuprot tome kreiranje jednog novog načina prodaje, koji bi klijenti prepoznavali više kao savetovanje ili konsalting.

Podizanje kompetencija prodavaca kako u stručnom tako i u komunikacijskom smislu, što je praćeno povećanjem njihovog kredibiliteta u očima klijenata, a zatim i poboljšanjem prodajnih rezultata.

 

PODRUČJE RADA

Program sadrži predložene teme čijim obrađivanjem bi se obezbedilo postizanje navedenog cilja. Moduli se realizuju u nizu, a profesionalna preporuka je da to bude u periodu od maksimalno pet, šest meseci jer se na taj način postiže kontinuirano i dubinsko usvajanje specifičnih alata i tehnika prodaje. Ovaj pristup daje izuzetno dobre rezultate, posebno ukoliko je trenutni nivo znanja prodavaca na približno istom nivou, pa je potpuno jasno kakva su unapređenja potrebna. 

NAČIN ODABIRA TEMA

U cilju što uspešnijeg podizanja kapaciteta učesnika programa, na samom početku se radi ulazno testiranje kako bi se procenio nivo njihovog trenutnog znanja po osnovu čega se sastavlja konkretni program obuke. Program Excellent Salesman je koncipiran tako da se kroz set precizno odabranih tema radi na usavršavanju prodajnih veština kod učesnika i eliminisanju slabih tačaka koje su targetirane ulaznim testiranjem.

NAČIN TESTIRANJA

Sa namerom da se adekvanto proceni nivo trenutnog znanja i precizno odaberu teme koje će razviti prodajne performanse učesnika, sprovodi se on-line testiranje. Učesnici putem maila dobijaju link preko kog se direktno loguju na platformu radi popunjavanja testa. Rezultati ovog testa služe za dijagnostifikovanje slabih tačaka i lociranje pojediniačnih distorzija kod svakog od učesnika. Nakon toga, u skladu sa rezultatima kreira se finalni Program Excellent Salesman koji je pripremljen u odnosu na konkretne potrebe klijenta i koji je ciljano vođen kako bi dao najbolje rezultate.

ZA DODATNE INFORMACIJE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT