Razvoj zaposlenih

Adižes metodologija je univerzalna holistička teorija i praksa koja pruža sveobuhvatni i unifikovani pristup upravljanju promenama i postizanju održivog uspeha.

 

Razvijanje zaposlenih je od ključnog značaja za povećanje njihove motivacije i lojalnosti vrednostima kompanije, kao i za kreiranje ukupne radne atmosfere i timskog duha, što daje visoke rezultate kako za njih tako i za celu kompaniju. Iskustvo pokazuje da ovakvi dugoročni programi edukacije, relativno niskog intenziteta, a ciljani na potrebe klijenata i njihove izazove, imaju izuzetne efekte na razvoj zaposlenih

 

Program razvoja se sastoji iz dve faze:

      1. Procena kompetencija – koja obuhvata analizu profila i individualne razgovore sa učesnicima.

      2. Obuke i radionice – koje obuhvataju niz preporučenih i ciljano vođenih modula.

ASEE konsultanti menadžerima prenose iskustva iz dugogodišnje prakse, sledeći Adižes metodologiju koja je jedinstvena i dokazana i koja se 20 godina usavršava, nadograđuje i razvija. Ulaganjem u zaposlene kompanije podižu svoje kapacitete i performanse, a time stvaraju uslove za unapređenje privredne strukture i ukupnog blagostanje u društvu, koje svoje uspehe bazira na znanju i kreiranju dinamičnog poslovnog okruženja. Postizanje ovakvih rezultata na svim nivoima je zajednički cilj ASEE i naših klijenata, u čemu nas povezuje dugogodišnje partnerstvo i međusobno poverenje.

Opcije razvoja zaposlenih

INDIVIDUALNI PROGRAM RAZVOJA

Ako želite maksimalne rezultate, uložite u svoje najbolje ljude

Individualni program razvoja

SAZNAJ VIŠE

MENAGEMENT ADVANCMENT - PROGRAM RAZVOJA VEŠTINA SREDNJE LINIJE MENADŽMENTA

Razvoj srednjeg menadžmenta

SAZNAJ VIŠE

TOTAL TALENT MANAGEMENT - SVEOBUHVATNO UPRAVLJANJE TALENTIMA

Ako želite maksimalne rezultate

Talent Attraction

SAZNAJ VIŠE

TALENT RETENTION - PROGRAM PREPOZNAVANJA I RAZVOJA POTENCIJALA

Program prepoznavanja i razvoja potencijala

SAZNAJ VIŠE

PROGRAM - EXCELLENT SALESMAN PROGRAM - MODERAN I KOMPLEKSAN PRISTUP OBUCI PRODAVACA

Excellent Salesman

SAZNAJ VIŠE

ZA DODATNE INFORMACIJE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT