Generacija III spremna je za modul kreiranje sistema nagrađivanja (17. i 18. jun 2016.) za njihove kompanije – studije slučaja na kojima su radili.

Timovi pripremaju kompanije za završni korak organizacione transformacije, te od juna ulaze u opsežan proces testiranja na kraju ukupnog Programa.

Radujemo se septembru i novim Adizes SEE Change Leaderima.