5S predstavlja metod za kreiranje organizovanog radnog mesta na način takav da se eliminišu rasipanja i nekorisne aktivnosti. Ali i da se nepravilnosti koje se u svakodnevnom radu javljaju sa lakoćom uočavaju i eliminišu. 

Kao što i sam naziv alata govori, ova metoda sadrži pet grupa pravila tj. koraka koje je potrebno izvršiti prilikom sprovođenja na radno mesto.

 

Kao što je to slučaj prilikom uvođenja bilo kog standarda / pravila / procedure.  Tako je i prilikom uvođenja 5S-a potrebno obučiti tim ljudi koji će učestvovati u sprovođenju prvog projekta.

Obuka podrazumeva upoznavanje članova tima sa osnovama Kaizen-a i Lean-a kroz praktične vežbe i primere prethodno sprovedenih 5S projekata u različitim industrijama.  Svrha ove obuke je, između ostalog, izgradnja očekivanja kod učesnika da je promena moguća i poželjna.

 

Aleksandra Škbić, ASEE konsultant za Lean