Proljeće 2020. iz ugla jednog preduzetnika

 

Dok se još uvijek ne nazire kraj zdravstvene krize nastale pojavom korona virusa i bolesti koju izaziva stručno nazvane COVID-19, početak ekonomske krize izgleda zastrašujuće. Ljudska je osobina da posljedice onog što se dešava danas uglavnom predimenzionira, a da dugoročne posljedice toga značajno podcjeni. Čak i pronalazak vakcine koja se u najoptimističnijem scenariju neće pojaviti prije proljeća 2021. godine i  koju svi, naravno, očekujemo neće riješiti sve probleme i vratiti sve na stanje prije ove pandemije. Desiće se upravo suprotno, mnoge mjere i stanja koja su proizvod ove krize će još dugo vremena biti sastavni dio naših života, a neke će ostati trajna kategorija. Ljudi, države, pa i kompletna civilizacija nemaju drugu opciju osim da se prilagode. Isto važi i za poslovne i druge organizacije. Oni koji to nisu spremni, ili to ne učine dovoljno brzo, biti će potopljeni valovima promjena koji će u ovom slučaju sigurno biti veliki kao planine.

Šta u toj buri da čine ljudi koji vode poslovne organizacije, ali i sve druge organizacije koje su dio vladinog ili nevladinog sektora?

 

POVJERENJE

Na prvom mjestu bih istakao jednu riječ koja je ključna uvijek, a u krizi je kao zrak koji dišemo. To je POVJERENJE. Nemojmo izigrati povjerenje naših klijenata, dobavljača, i svih drugih aktera koji očekuju nešto od nas. Loši potezi napravljeni u krizi će se pamtiti. Očuvanje i pojačavanje nivoa povjerenja između svih koji čine vašu organizaciju je hrana kojom ćete hraniti organizaciju tokom krize. Lideri, menadžeri i svi uposlenici moraju shvatiti da je kriza uvijek prilika za jačanja međusobnog povjerenja. Ako povjerenja nije bilo prije teško će ga biti uspostaviti u krizi, ali jedina opcija je da pokušate. Bez međusobnog povjerenja teško je biti na pučini kada je more mirno, a da ne govorimo kada je oluja.

 

INOVACIJA

Kada ste sa povjerenjem u organizaciji na ti, onda se spremite da djelujete i da poduzimate akcije. Ključna riječ u ovoj situaciji je INOVACIJA. Oni koji nisu spremni da inoviraju nestaće sa tržišta. Inovacija nije i ne smije biti samo tehnološka. Inovirajte sa marketingom, sa starim i novim dobavljačima, inovirajte sa novima kupcima i proizvodima. Ovo nije poziv da rušimo ono što dobro funkcionira, već poziv da što prije ispitamo okruženje u kojem smo se našli. Situacija ove krize je kao da nam je neko iznenada ugasio svjetlo, a u momentu kada se to desilo gledali ste lijep krajolik sa bistrom rijekom koja je tekla i puno zelenila. Međutim, kada se oči naviknu na mrak ili nekada opet upali svijetlo, vjerovatno ćete da vidite pustinju. A tada će vjerovatno biti kasno da krenete prema prvoj oazi, jer će vam zalihe biti na vrlo niskom nivou. Najbolji način da vam fatamorgana ne postane način života u bliskoj budućnosti jeste inovacija. U ovom momentu je potrebno da ona bude totalna, hrabra i na momente i pozitivno bezobrazna. Jer, samo na takav način ćete ići u susret svim promjenama koje idu neminovno prema vama. Sigurno se pitate šta ako inovacija ne bude uspješna. Ne brinite se, greška će vas brzo usmjeriti u pravcu dobre inovacije. Brzo će vam reakcija klijenata, uposlenika, dobavljača i drugih kazati da treba da promjenite smjer. U ovom momentu, u mraku u kojem smo se svi našli, najgora i smrtno opasna opcija je čekati.

 

TALENTOVANI LJUDI

S druge strane, inovacije nema bez ljudi, TALENTOVANIH LJUDI. Nemojte da izgubite talentovane ljude, ako ste već izgubili određena tržišta ili kupce. Omogućite im da vam pronađu nova tržišta, nove kupce, nove modele usluživanja kupaca, smanje troškove, optimiziraju procese, te naravno omogućite im da vam sačuvaju što više uposlenika. Dajte zadatak tim talentima da nađu najbolja rješenja koja će omogućiti kontinutet postojanja organizacije i zadržavanja što više vaših uposlenika. Talentovani ljudi su ono što je već deficitarno bilo i prije krize, a ova kriza će samo produbiti manjak talentovanih ljudi. Nemojte da vas zavaraju teorije kriznog menadžmenta koje govore o univerzalnom lideru koji upravlja organizacijom u krizi.  Ovom krizom će uspješno upravljati samo oni koji okupe tim talentovanih i stručnih ljudi sa idejama kako da ponude inovativna rješenja. Ovo nije organizaciona kriza unutar organizacije, ovo je kriza koja je generisana izvana i na nju je potrebno odgovoriti brzim prilagođavanjem promjeni. A za to vam trebaju inovativne, provodive i održive ideje, a one se u ovom momentu nalaze u glavama talentovanih ljudi. Birokrate vam neće biti prijatelj u ovoj situaciji. Biće vremena kada će i njhov talenat biti od koristi, ali sad nije vrijeme za tu vrstu talenta.

 

DIGITALIZACIJA (naživo i uživo)

Ako ste digitalizirali svoju organizaciju, preskočite ovaj pasus. Ako niste, onda se spremiti za DIGITALIZACIJA naživo i uživo. Nemate druge opcije, ali morate znati da je niste imali ni prije ove krize. Samo vam je povoljan vjetar vjerovatno omogućavao da plovite bez tehnoloških alata koji su na raspolaganju vama i vašoj konkurenciji već godinama, a neki i decenijama. Bilo je pitanje vremena kada će se vjetar okrenuti protiv vas. Žao mi je, sada je oluja, a bez tehnologije nećete daleko stići. Tehnologija je dostupna, jednostavna za korištenja i prilično jeftina. A u sadašnjoj situaciji i besplatna, jer su mnogo tehnološke kompanije prepoznale priliku i svoje aplikacije stavile besplatno na raspolaganje. Zato, nema opravdanja da se ne digitalizirate odmah danas, jer to nije samo kratkoročna i trenutna potreba. Bez toga vaše poslovanje ne postoji danas, neće postojati ni sutra, a ni u budućnosti.

 

TOK GOTOVINE

Finansije su tema za prvog čovjeka organizacije u krizi, a u tom domenu je uvijek krizno pa to i nije neka nova situacija. Ali, prioriteti su malo drugačiji. U ovom momentu se fokusirajte na TOK GOTOVINE. Svi ostali parametri će se moći popraviti ako vam tok gotovine omogući da preživite. Sagledajte gdje vam se nalazi gotovina i stavite je na raspolaganje organizaciji. Očuvajte prihode gdje god je to moguće, makar to bilo na uštrb profitabilnosti. Smanjite zalihe, naplatite sve fakture u što kraćem roku. Odgodite plaćanje samo za sigurne kupce i one sa kojima imate dugogodišnju saradnju. Ključna riječ sad u finansijama je gotovina, pa onda sve ostalo. Napravite najmanje 3 scenarija: oluja, tornado i tsunami. Najvažniji plan koji trebate imati je kako da imate gotovinu za plaćanje svih obaveza koja pristižu. Naravno, sad je vrijeme da ozbiljno razgovarate sa bankama. Ali ne samo o moratoriju na kredite. Nije baš inovativno u ovoj situaciji, zar ne? Tražite sredstva za vaše inovacije, pokažite da ste ozbiljni u suočavanju sa krizom. Budite sigurni da će banke to znati prepoznati ili vas usmjeriti ka boljim rješenjima, jer sigurno da one imaju bolji pregled situacije od vas sa svom svojom armijom analitičara koji su sigurno zbunjeni trenutno kao i svi, ali svakim danom sve više prepoznaju pravac kretanja tržišta i ekonomije u cjelini.

 

UZ POTREBNE, i DOVOLJAN USLOV

Ovo su ključne stvari da odgovorimo na ovu krizu. Međutim to je potreban uslov, ali neće biti dovoljan. Dovoljno će biti da što prije svoju misiju, organizacionu strukturu i sistem plata prilagodimo novoj realnosti. Naravno, kao što rekosmo, teško je vidjeti kroz mrak u kojem smo se svi našli. Ali i prije pandemije neke stvari su bile vidljive, samo su naše navike u poslovanju i životu usporavale primjenu istih. Neke stvari koje su se pojavile u ovoj krizi su očite, pa ih treba usvojiti kao premise u ovoj situaciji sa željom da situacija bude bolja od tih premisa.

Stvari koje su bili jasne i prije pandemije su: digitalizacija koja je dovodila do disrupcije poslovnih modela, problem regulacije globalnog kretanja ljudi, migracije i terorizam, problemi regulacije i oporezivanja globalnih biznisa u nacionalnim državama, globalni sukobi velikih trgovinskih sila poput SAD, Kine, Evrope i Indije, klimatske promjene. Svi ovi problemi će postati još više izraženi i sa većim uticajem na biznise širom svijeta u narednom periodu. Naše je da procjenimo kako će se to reflektovati na našu organizaciju.

Premise koje su se pojavile u ovoj krizi su: globalna potrošnja će pasti posebno u segmentu turizma i putovanja, na duži period ćemo biti ograničeni u masovnim okupljanjima, kretanje i proizvodnja roba će biti otežana te su izvjesna usporavanja i kidanja lanaca snadbijevanja u značajnom broju industrija, ljudi će morati da povedu računa o svom zdravlju sa fokusom na imunitet što će imati refleksiju na tržišta zdrave hrane i rekreacije, vlade će ulagati značajna sredstva u zdravstvo ali će i druge javne usluge ( javna uprava, sigurnost, obrazovanje, komunalne usluge) biti predmet ulaganja i velikih promjena, vjerske organizacije će biti prinuđene da se prilagode svoj pristup komunikaciji sa vjernicima.

 

U svemu ovome je puno PRILIKA i OPASNOSTI za sve nas. Na svakoj organizaciji je da prepozna svoje prilike, jer kad sve ovo prođe, tj. postane redovno stanje valja nama svima od našeg posla živjeti. Izazovi neće biti mali, ali zar sa puno muke ne dolazi i osjećaj uspjeha i olakšanja? Jedina opcija je da budemo optimistični što se tiče rezultata, a da realno sagledamo sve izazove koji su pred nama kao organizacijama.

 

Selmir Vrabac,

vlasnik i osnivač Imtec doo, Ilijaš,

polaznik VIII generacije Adizes SEE Leadership Programa