Podaci o učesniku:

Učesnik 1. Ime i prezime, godina rođenja, broj telefona, email adresa, obrazovanje (obavezno)

Učesnik 2. Ime i prezime, godina rođenja, broj telefona, email adresa, obrazovanje (obavezno)

Učesnik 3. Ime i prezime, godina rođenja, broj telefona, email adresa, obrazovanje (obavezno)

Prijavu popunjava Email adresa (obavezno)

Prijavu popunjava: Ime i prezime, funkcija (obavezno)


Podaci o preduzeću:

Naziv preduzeća i godina osnivanja

PIB preduzeća

Pretežna delatnost preduzeća (opisno)

Ovim potvrđujem učešće za prijavljivanje i molim da mi dostavite predračun za set radionica. Koristeći ovaj obrazac, slažete se sa skladištenjem i rukovanjem vaših podataka od strane ove web stranice.