Tekst je odlomak iz završnog rada prve godine ALP „Kvantifikacija poverenja u poslovnom modelu“

 

Povjerenje nije u nama niti u drugima, ono je uvijek između tj. uzajamno korespondira sa nekim oblikom socijalne interakcije kao neka relacija. Socijalna interakcija je osnovna pretpostavka za generisanje nove realne vrijednosti. I tako dolazimo do priče o značaju povjerenja u obavljanju poslovnih aktivnosti.

Postoje samo dvije vrste menadžera. Jedni vjeruju u neformalni kontrolni mehanizam zvani povjerenje, a drugi isključivo u formalni kontrolni sistem. Ovi prvi su “lakovjerne naivčine” koji stalno prave greške i opraštaju sebi i drugima, a ovi drugi imaju realnih izgleda da završe sa Parkinsonom (Andrew Grove, direktor Intela, poznat po knjizi “Samo paranoični uspijevaju” je dobio Parkinsona, n.a.). Kako kaže Frank Crane  „Možda će vas prevariti ako vjerujete previše, ali ćete uvijek živjeti u mukama ako ne vjerujete dovoljno“.

Danas je već svima jasno da paranoja nije normalno stanje i da pravda i povjerenje na kraju ipak pobijede.

 

Almir Jahić, uspešni polaznik ALP,  I generacija  

 

Tekst je odlomak iz završnog rada prve godine ALP „Kvantifikacija poverenja u poslovnom modelu“


 

Nova generacija Adizes Leadership Programa

 

Nova generacija Adizes Leadership Programa

Počeo je upis za XII generaciju Adizes SEE Leadership Programa.
Zakazano prvo okupljanje i početak rada je 21. februara 2019. godine.
 

 SAZNAJ VIŠE