U trgovini više nego u ma kom drugom poslu važi pravilo: posao vredi toliko koliko vredi čovek koji ga radi. Nije dovoljno imati dobar posao u rukama, treba još umeti ga voditi.

# # # # #

U trgovini više nego u ma kome drugom poslu važi pravilo: posao vredi toliko koliko vredi čovek koji ga radi. Nije dovoljno imati dobar posao u rukama, treba još umeti ga voditi.

Koliko preduzeća odmah pođu nabolje čim pređu u druge ruke. Koliko preduzeća, naprotiv, odmah počnu da propadaju čim dođe čovek koji ne ume da održi rad i red. Čim personal počinje da biva neljubazan, čim se na poštu ne odgovara uredno, kupci traže drugu radnju, trgovci drugu poslovnu vezu.

Nije dovoljno da imate dobru robu i razrađenu radnju. Vaš personal mora uvek da bude uljudan, predusretljiv, da prima primedbe i proteste kupaca, čak i kad su ovi neopravdani, i da mirno i strpljivo odgovara na njih. Trgovina je škola strpljenja i mudrosti.

CERBÉER DE MÉDELSHEIM, 120 ZLATNIH PRAVILA ZA TRGOVINU, Beograd 1929.