Project Description

U ovom broju:

  • Zbog istorije i biologije a zarad budućnosti
  • Najbolje organizacije najbolje rešavaju probleme
  • Neophodna je promena paradigme u teoriji menadžmenta i liderstva
  • Gazda
  • Praktični ALP saveti lidera koji pravi nove lidere
  • Stres – posledica komunikacije sa budalama ili budalom
  • Sastanak Kluba 2040, održanog na Zlatiboru
Preuzimanje

Preuzmite ASEE News br. 59

Preuzimanje