Project Description

U ovom broju:

  • Tragovi u kamenu hercegovačkom
  • Inervju sa Borisom Vukićem za portal capital.ba
  • Izazov za porodične firme
  • Manifest ASEE kluba 2040
  • Koraćajte lako kroz promene
  • Koliko je težak novi list i ksko ga je najlakše okrenuti
  • Poslovno turistički putopis – Kambodža
  • Challenging Practice – Adižes Lideršip Program

 

[

PREUZIMANJE

Preuzmite ASEE News br, 55

PREUZIMANJE