Biznis Transfer Barometar istraživanje u Srbiji  pokazalo je da u segmentu preduzeća čijim vlasnicima predstoji ili već jesu u procesu prenosa poslovanja („generacija 55+“)

66% vlasnika ima člana porodice koji je uz njih uključen u vlasništvo ili rukovođenje preduzećem, što ih, prema definiciji EU,definiše kao porodično preduzeće. U 70% slučajeva član porodice koji je uključen u rukovođenje ili vlasništvo je dete, a u 31% slučaja bračni partner.

Najveći procenat dece skoro 60% već radi u porodičnom preduzeću a ne mali procenat, skoro 20% je zaposlen u drugom preduzeću. Anketom nisu ispitivani razlozi odlaska u drugo  preduzeće ali važno je napomenuti da je jedna od preporuka za mlade “naslednike” da se iskustvo stiče i u kompanijama koje nisu porodične.

 

Iz Biznis transfer barometra u Srbiji