POLITIKA PRIVATNOSTI

 

ASEE primjenjuje Politiku privatnosti na zaštitu ličnih podataka klijenata u procesu pružanja usluga ASEEa, kao i u komunikaciji sa klijentima.

ASEE koristi sertifikovane i standardizovane tehnologije, fizičku i logičku sigurnost mreže i software koji koristi ASEEa u cilju zaštite podataka i poverljivosti komunikacija.

Zaštita privatnosti ličnih podataka

ASEE prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima.

Podatke koje dobije od korisnika prilikom pružanja usluga ASEE će koristiti i obrađivati u zakonom dopuštene svrhe, za:

a) svoje vlastite potrebe koje obuhvataju, između ostalog, pripreme, zaključivanje, izvršavanje, izmene i raskid ugovora o korištenju usluge, obračunavanje usluga koje su predmet ugovora o korištenju usluge, proveru platežne sposobnosti korisnika, sprečavanje potencijalnih zloupotreba, smanjenje rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa korisnika i ASEEa;

b) izvršenje prigodnih aktivnosti oglašavanja i ispitivanja tržišta s ciljem informisanja korisnika i zainteresovanih trećih strana o proizvodima i uslugama koje nudi ASEE ili treća strana;

c) sklapanje i izvršenje ugovora s davaocima usluga/partnerima u okviru pružanja usluga za ASEE.

ASEE neće prodavati podatke koje dobije od korisnika, niti će prenositi te podatke trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Za potrebe obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i za realizaciju usluga koje ASEE pruža u saradnji sa partnerima, korisnik će unapred biti u prilici dati svoju saglasnost koju u svakom trenutku ima pravo da opozove.

Internet stranice ASEEa

ASEE se obavezuje da će poštovati privatnost svojih korisnika i posetilaca Internet stranica ASEEa i prikupljat će samo podatke korisnika kad se isti dobrovoljno dostave.

Internet stranice ASEEa koriste tzv. „cookies“ kako bi bili u mogućnosti pružiti uslugu korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. „Cookies“ predstavljaju skup podataka koje generiše Internet stranica i koje Internet pretraživač sprema na disk kompjutera korisnika u obliku malog tekstualnog fajla.

Cookies“ će se zavisno od saglasnosti korisnika/posetilaca Internet stranice koristiti u svrhu informisanja korisnika o uslugama i sadržajima Internet stranice, boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i usluga korisniku.

Internet stranice se mogu posetiti i ako su „cookies“ onemogućeni, ali određene opcije Internet stranice neće biti dostupne.

Internet stranice ASEEa mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije, reklame, kao i linkove za pristup drugim Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba nad kojim ASEE nema nadzor.

ASEE se u potpunosti odriče svake odgovornosti u vezi sa Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

ASEE zadržava pravo izmene sadržaja na svojim Internet stranicama na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve štetne posledice koje mogu proizići iz takvih promena.

ASEE ulaže razumne napore kako bi se na Internet stranicama ASEEa našli tačni i ažurni podaci.

Korisnici koriste sadržaje Internet stranica ASEEa na vlastitu odgovornost, te ASEE neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica ASEEa.

Objave i izmjene Politike privatnosti

ASEE zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku.

Datum: 20.04.2018.