Živimo u svetu sa tako visokim stepenom promena da se obrazovanje ne bi ni trebalo odnositi na znanja. Trebalo bi nas učiti kako da učimo. Moramo da shvatimo da štagod smo naučili – životni vek mu je vrlo kratak. Vrlo brzo će zastareti.

 

Dakle, opasnost u menadžmentu i u obrazovanju (ne samo obrazovanju na polju menadžmenta, nego obrazovanju uopšte, čak u egzaktnim naukama) je u činjenici da ljudi završavajući studije veruju: „Ok, gotovo je. Završio sam“.

I tu počinje neznanje.

Saradnici Adižes Instituta su agenti promena, upravljanja promenama. Kontinuirano moramo da učimo. Svaku noć moramo da se pitamo: „Šta sam naučio danas?“, „Šta sam naučio danas?“

I učenje ne podrazumeva samo čitanje knjiga. Preveliki udeo u obrazovanju ima učenje iz knjiga, a učiti se može iz svega.

Deo moje teorije životnih ciklusa je bio baziran na posmatranju kamenja. Išao bih na rafting sa sinom u dolinu reke Kolorado, i vodič je govorio o kamenju: „Ovaj kamen potiče iz perioda od pre 2.000 godina, drugi iz perioda od pre 200.000 godina, a ovaj treći iz Bog zna kojih vremena“.

Mislio sam: i kamenje ima životni ciklus. Kamenje, drveće, automobili, sve ima svoj životni ciklus. Kupite novi automobil koji vremenom postane star. Ali nemoguće je upravljati životnim ciklusom stvari. One imaju hronološki životni ciklus. Naš, ljudski životni ciklus možemo kontrolisati samo svešću o tome da vreme prolazi. Koja je razlika između ljudskog životnog ciklusa i životnog ciklusa kamena? Mi smo svesni, mi imamo razum, a predmeti koji nas okružuju ne.

Možete da imate 70 godina i da budete mladi, a možete da imate 20 godina i da budete stari. Šta čini razliku? Razlika je u spremnosti da učite.

Sve dok konstantno učite, ostajete mladi. Jer još rastete. Onda kada prestanete da učite, tada počinje vaše umiranje.

Odmaknite se od svoje prošlosti

Organizacije koje stare više ne uče. Ponavljaju ono što su radile u prošlosti. Oslanjaju se na uspeh iz prošlosti sa namerom da proizvode budući uspeh. To jednostavno ne funkcioniše. Svet se menja.

Razlozi za vaš uspeh iz prošlosti mogu da budu razlozi budućeg neuspeha.

Znate li kako da uhvatite majmuna? Stavite kokosov orah u rupu u drvetu. Ali ne premalu rupu, nego takvu rupu da orah jedva stane unutra. Majmun će ući, uzeti orah i kad oseti opasnost – pokušaće da pobegne, ali ne ispuštajući orah. Kako drži orah, obim oraha i njegovih ruku je veći od rupe u drvetu, i ne može da izađe iz drveta. Svejedno, i dalje ne želi da ispusti orah i jednostavno ga uhvatite. Mnoge firme rade istu stvar. Drže orah svoje prošlosti, tržište ih uhvati, ostaju u rupi i tako i umiru.

Odmaknite se od vaše prošlosti.

Ovo je istinito i za razvoj karijere na ličnom nivou.

Pretpostavimo da ste bili uspešan inženjer u prošlosti, da ste upravljali, znali odgovore i govorili ljudima šta da rade.

Za vas je liderstvo značilo pokazivanje prstom, zar ne? Kažete ljudima šta da rade, i oni to i rade. Velika usta a male uši.

Ali kako karijera ide napred i kako rastete u organizacionoj piramidi, ovo više ne funkcioniše. Previše je ljudi kojima bi trebalo da pokazujete pravac. Šta činiti u takvom momentu?

Morate da napustite praksu pokazivanja kažiprstom i da postanete palac. Šta je palac? Jedini prst koji dobro sarađuje sa svim ostalim prstima. Palac je ono što čini šaku. Prst koji gradi tim.

Ukoliko nemate palac, onda nemate ruku. Ukoliko imate, onda vaš posao više nije da kažete ljudima šta da rade, nego da radite sa njima. Onda treba da imate mala usta i velike uši.

Ova promena sa funkcije kažiprsta na funkciju palca, od osobe sa velikim ustima do osobe sa malim ustima predstavlja veliku promenu u životnom ciklusu. Neki ljudi ne uspevaju da naprave ovu tranziciju. Zašto? Zato što je upravljanje ljudima bila tajna njihovog uspeha. Zato što je funkcija pokazivanja kažiprstom bila njihova specijalnost. Ukoliko žele da idu dalje, moraju da prestanu sa oslanjanjem na prošlost i da uče nešto novo.

Morate se menjati, bez straha od promena. Konstantno učiti, jer je to pretpostavka da postanete lider. Uz još neke pretpostavke…

 

Iz govora dr Isaka Adižesa na konvenciji Adizes Institute u Viljnusu, Litvanija

 

 

 Adizes  Leadership  Program

O tome kako biti bolji, ono  što danas zovemo  lider, kako voditi organizacije i organizacione  jedinice da budu uspešne i kratkoročno i  dugoročno, na sistematičan i organizovan način možete  saznati od februara 2017. kao učesnik  VIII  generacije Adizes Leadership Programa.

Više  informacija o osmoj  generaciji Adizes Leadership  Programa, koja  počinje sa radom u februaru 2017. možete dobiti  na:

irena.bulat@adizes.rs

 Preuzmite Adizes Leadership Program za VIII generaciju