Jedan od boljih primera za plemenite namere roditelja osnivača (za posledice ne garantujemo!) je ideja i realizacija ideje da udeo (ili deo udela) u kompaniji prepišu nasledniku / detetu. Zaista bi svako razuman trebao da postavi pitanje šta ima loše u tome da roditelj detetu prepiše npr. deo kompanije, kao što se uostalom prepisuju stanovi, kuće ili bilo koja druga imovina? Pogotovo, šta ima loše u tome da se stvar ne komplikuje već se samo uzme nacrt ugovora o prenosu udela (koji može da se preuzme sa sajta APR-a), ode se na kratko kod notara, overe se potpisi i registruje promena u APR-u. Praktično, o čas posla brzinski je sve rešeno, svi srećni svi zadovoljni … ili možda i neobavešteni?

 

Evo nekih od pitanja na koja olaka brzina u rešavanju pitanja prenosa udela (ili dela udela) po pravilu ne traži tj. ne daje odgovore:

 

  • Da li je udeo zajednička tekovina supružnika ili ne tj. da li drugi supružnik treba da da saglasnost na prenos udela (čak i ukoliko se prenos vrši na zajedničko dete)?

 

  • Kolika je vrednost tako prenetog udela i da li činjenica da je prenos udela oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava lišava prenos bilo kakvog drugog poreskog rizika?

 

  • Kako ćemo da rešimo pitanje blokade u odlučivanju u okviru kompanije, te da li prenos udela istovremeno treba da rezultira i dubinskom promenom osnivačkog akta kompanije ili ćemo nastaviti da “primenjujemo” osnivački akt kompanije za koji ni ne znamo gde se fizički nalazi?

 

  • Da li je udeo koji je prenet detetu nasledniku njegova posebna imovina ili može da bude u nekom drugom režimu tj. da i zetovi i snaje (makar bili i budući) mogu potencijalno da imaju neka prava s tim u vezi?

 

  • Šta ćemo sa detetom koga “firma ne zanima” te je u podeli karata oko firme tj. porodične kompanije ostalo kratkih rukava?

 

O svemu gore navedenom i još nekoliko „plemenitih namera“ pričamo 21. aprila 2021. godine na III BIZIT seminaru o porodičnim kompanijama “Iskrene priče o (ne)uspehu”

Milovan Zvijer, Partner u Four Legal

Više informacija na https://bizit.rs/