Najbolje stvari u životu ponekad se otkriju u njihovom odsustvu tako da ne shvatate vrednost zdravlja dok se ne razbolite. Ne znate vrednost demokratije dok ne živite u diktatorskom režimu.

Dobrog lidera možete otkriti i po tome šta se događa – ili ne događa – u njegovom odsustvu; onda kada primetite da sve teče kao da je on prisutan, iako nije. Ralf Ablon je rekao: „Dobar menadžer stvara okruženje u kome će se najpoželjnija stvar najverovatnije desiti”. Mnogi ljudi zamišljaju liderstvo kao upiranje prstom. „Uradi ovo, uradi ono!”

Moje viđenje je da komplementarni tim liči na šaku koja se sastoji od prstiju različite dužine i sposobnosti, a njen lider je kao palac. Zašto? Zato što je palac jedini prst koji se suprotstavlja ostalim prstima, a ipak može „da radi” sa svakim od njih – time im omogućava da funkcionišu kao šaka. Ako ostanete bez palca, hirurg će vam slomiti jedan od zdravih prstiju i preoblikovati ga u palac kako biste ponovo mogli da imate šaku.

Biti lider je isto što i biti palac: Činite da različiti prsti rade zajedno poput šake. Dobar operativni menadžer ne mora nužno da se ističe u (I)ntegraciji, ili u svojstvu palca. Lider, međutim, mora. Razlika između dobrog menadžmenta i narednog nivoa, liderstva, je u tome što lider mora da se ističe barem u dve menadžerske uloge, od kojih jedna mora da bude (I)ntegracija. Bez  sposobnosti da (I)ntegriše, što omogućava da ostala četiri prsta funkcionišu kao šaka, nema timskog rada.

 

Dr Isak Adižes