Korporativna bajka

 

Poslovni svet je upao u zamku lažnih principa individualističkog menadžmenta koji personifikuje ceo proces u jednom pojedincu koji treba da bude izuzetan u planiranju i organizaciji i motivisanju i komuniciranju i izgradnji tima i procesu kojim će kompanija funkcionisati i bez njegovog obaveznog prisustva.

                                                                                                        * * *

Idealan menadžer?

Klasični priručnici iz menadžmenta i bestseler vodiči nam govore da je idealan menadžer edukovan, skoncentrisan na ostvarivanje uspeha i detalje, sistematičan i efikasan; da je organizovan, da misli logično i linearno; da je harizmatičan, vizionar, spreman da preuzme rizik i orijentisan ka promenama; i da ima razumevanja za ljude i njihove potrebe.

On je u stanju da integriše sve koji su neophodni kako bi se uspešno ostvarili ciljevi. Zna kako da izgradi tim, a da se istovremeno bez njega može. O sebi sudi na osnovu rezultata svoje grupe; na osnovu toga kako zajednički i pojedinačno članovi grupe ostvaruju ciljeve i kako on omogućava ostvarivanje tih rezultata. Pažljivo sluša, ne samo ono što se javno saopšti, već i ono što se ne saopšti. Razume potrebu za promenom, ali pažljivo i oprezno ih uvodi. Može da, među svojim radnicima, identifikuje ko ima potencijal lidera i ne boji se da zaposli i unapredi pametne podređene spremne na izazove. Dovoljno je samouveren pa poštuje ljude čiji stilovi se razlikuju od njegovog.

Ne žali se kada stvari krenu naopako, već nudi konstruktivnu kritiku. Njegovi podređeni se ne boje da mu predoče napravljene greške. Znaju da će biti pun razumevanja i podrške. On podstiče kreativnost i zahteva koncenzus u donošenju odluka. Harizmatičan je i sposoban da motiviše ostale da naporno rade kako bi ostvarili ciljeve organizacije. U stanju je da delegira. Na sistematičan način obučava svoje podređene. Na diplomatski način rešava sukobe, poštujući očekivanja i ambicije ljudi i apelujući na njihovu društvenu svest. Deli informacije umesto da ih drži samo za sebe i koristi ih kako bi ostvario moć.

Njima upravlja strog kodeks vrednosti. On je analitičan i usredsređen na delovanje; osećajan, ali ne preterano i bez mere. Traži da se ostvare rezultati, ali nikada uz žrtvovanje procesa. On sistematično razvija tržišta, proizvodne kapacitete, finansije i ljudske resurse potrebne organizaciji.

Njegova organizacija je dobro integrisani subjekat koji ima definisane ciljeve, čiji članovi u potpunosti prihvataju i sarađuju jedni s drugima. Teško je uočiti disfunkcionalne oblike ponašanja podređenih.

Problem glasi: Gde ste zaboga miloga pronašli ovakvu životinju?

Poslovni svet je upao u zamku lažnih principa individualističkog menadžmenta koji personifikuje ceo proces u jednom pojedincu koji treba da bude izuzetan u planiranju i organizaciji i motivisanju i komuniciranju i izgradnji tima i procesu kojim će kompanija funkcionisati i bez njegovog obaveznog prisustva.

U stvarnom životu takav menadžer ne postoji. Menadžerski proces je isuviše komplikovan da bi ga samo jedna osoba mogla izvršavati.

 

dr Isak Adižes