Dr Isak Adižes je jedno od napoznatijih imena svetskog menadžmenta, a sigurno najpoznatije koje vodi poreklo sa prostora bivše Jugoslavije.

Adizes SEE predstavlja online sesiju koja je zamišljena kao razgovor u kojem će dr Adižes govoriti o stvarima na koje mogu da utiču prvi ljudi kompanija.

Ovo je prilika da čujete konkretne preporuke o tome kako sprovoditi i usklađivati strateške promene sa organizacionom arhitekturom, podsticati kreativnost kod zaposlenih, kao i o balansu demokratskog i diktatorskog vođenja….

Prijave