Adizes centar za jugoistočnu Evropu

ASEE / Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu kao privatna kompanija i uspešno pruža usluge konsaltinga i obrazovanja menadžera prevashodno u zemljama bivše Jugoslavije. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adizes metodi za organizacionu terapiju pri reorganizacijama kompanija.

Osnovne delatnosti ASEE / Adizes SEE su organizaciona terapija bazirana na Adizes metodologiji, konsalting u funkcionalnim oblastima, edukacija koja se odvija kroz otvorene i inhaus (tailor made) seminare i treninge i izdavaštvo. Sve naše usluge se baziraju na međunarodnom iskustvu i obaveznim obukama po metodima i standardima uobičajenim u najrazvijenijim zemljama, više od dvadeset godina prakse na prostorima jugoistočne Evrope i višedecenijskom iskustvu naših konsultanata i predavača.

Od osnivanja 1994. godine ASEE je radio samostalno u više od tri stotine organizacija, od tek osnovanih do najuspešnijih profitnih, neprofitnih ili vladinih organizacija u Srbiji, Hrvatskoj, BIH, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Turskoj, Brazilu, Maleziji, Belorusiji, Kini, Letoniji i na Kipru. Kao deo ekipe Adizes Institute, Santa Barbara, naši konsultanti su radili u SAD, Velikoj Britaniji i Danskoj.

Centrala se nalazi u Novom Sadu a kancelarije u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Banja Luci.

Naše delatnosti:

Adizes Change Management predstavlja uvođenje organizacionih promena i zasnovano je na metodu razvijenom na Adizes Institute, SAD. Ključni korak u organizacionim promenama jeste postavljanje jasne organizacione strukture što …
Adizes Southeast Europe svojim klijentima pruža usluge funkcionalnog konsaltinga u oblastima ljudskih resursa (HR), finansija, prodaje i unapređenja procesa-Kaizen & Lean.

Adizes SEE Leadership program – ALP je kontinuirana poslovna edukacija, namenjen top menadžerima, rukovodiocima, preduzetnicima, pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama.

Kroz seminare, treninge i radionice pružamo mogućnosti svima onima koji žele, hoće, nameravaju ili možda moraju upravljati da usavrše svoja menadžerska znanja i veštine.
Konsultantski rad sa porodičnim kompanijama se sastoji od pripreme kompanija, pripreme naslednika, pripreme osnivača i pripreme porodica. Pružamo klijentima podršku u pomenutim oblastima.

Adizes Institute

Adizes centar za jugoistočnu Evropu posluje u okviru Adizes instituta.
Dr Isak Adižes je osnivač i profesionalni direktor Adizes Institute, Santa Barbara, Kalifornija, tvorac metoda koji nosi njegovo ime i renomirani konsultant rukovodilaca preduzeća i vlada širom sveta. Poznat je po svom jedinstvenom pristupu upravljanju organizacionim promenama zasnovanom na procesu kojim se izgrađuje uzajamno poštovanje i poverenje.

Adizes Institute je do sada primenio svoju teoriju o upravljanju promenama u kompanijama širom sveta, u koje spadaju ne samo korporacije, već i neprofitna preduzeća, i ove kompanije variraju u obimu od 20 do čak 100.000 zaposlenih. Najpoznatiji klijenti Adižesovog instituta su, između ostalih, Royal Dutch Shell, Bank of America, Domino’s Pizza, Northtrop Aviation, Franklin Mint, Applied Materials, The Body Shop kao i vlade Izraela, Brazila, Gane i Švedske, itd.

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT