Motiv profita se slavi kao „motor“ koji pokreće napredak, konkurentnost, unapređenje našeg životnog standarda, efikasnost, tržišnu orijentisanost i zadovoljstvo kupaca, i tako dalje, i tako dalje. Njega slave kao univerzalni lek za izobilje koje može da ponudi tržišna privreda.

Motiv profita se slavi kao „motor“ koji pokreće napredak, konkurentnost, unapređenje našeg životnog standarda, efikasnost, tržišnu orijentisanost i zadovoljstvo kupaca, i tako dalje, i tako dalje. Njega slave kao univerzalni lek za izobilje koje može da ponudi tržišna privreda.

Istina je da motiv profita dovodi do gore navedenih koristi, ali je i istina da u pojedinim situacijama može da bude potpuno neadekvatan i da dovede do neželjenih rezultata. Kao lek. Može ili da vas izleči ili da vas ubije, u zavisnosti o toga kada i kako ga koristite.

Čini mi se da ekonomske i finansijske teorije koje predajemo sa tolikim ubeđenjem, ne prave ovu razliku ili to ne čine dovoljno jasno.

Uzmimo, na primer, životne cikluse organizacije: jednoj novopokrenutoj organizaciji orijentisanost na profit može doneti sigurnu smrt. Mlada kompanija treba da se usredsredi na stvaranje proizvoda koje će tržište voljno kupovati i u koje je spremno uložiti kako bi se on razvijalo. O profitu treba razmišljati na duge staze i ekonomisti nam dugoročno govore da je motiv profita motiv kom kompanije treba da streme, ali koliko su duge te duge staze? Na šta kompanija treba da se usredsredi kada pravi svoj godišnji plan?

Pored toga, postoje  delatnosti u kojima je orijentisanost na profit u potpunosti pogrešna i može da dovede do pada istinske misije organizacije. Mislim na zdravstvo, obrazovanje i kulturu.

 

Dr Isak Adizes