Osma generacija Adizes Leadership Programa (ALP) počinje sa radom u četvrtak, 23. februar 2017. godine, a ovog vikenda primamo poslednje, LAST MINUTE prijave učesnika. ALP je inicijalno zamišljen kao program edukacije kandidata za top menadžere, pripadnike druge generacije u porodičnim firmama i rukovodilaca po Adižes metodologiji, a danas je jedinstveni obrazovni program, afirmisan i prepoznat kao izuzetan metod razvoja firmi i menadžera u regionu.

Naš je izbor učenje pravilnih matrica koje razvijaju i osnažuju zdrave i vitalne kompanije. Uspeh Adižes metodologije u organizacijama zavisi od unutrašnjeg angažmana i spremnosti na usvajanje elementarnih postulata za razvoj poštovanja i poverenja u organizacijama, te usmeravanje fokusa na spoljnu integraciju umesto unutrašnje dezintegracije.

Učenje iz ličnog iskustva je dobro, ali sporo. I nedovoljno za efikasno prilagođavanje stalnim promenama u okruženju. Zbog toga učimo na tuđim greškama i najboljim praksama, iz iskustva rada sa više od 500 kompanija u regionu.

Program prve godine je koncipiran tako da pokriva sedam elemenata od ključnog uticaja na funkcionisanje bilo koje firme ili organizacije:

Pristup fenomenu upravljanja… Kako razviti osećaj za organizaciju i osećaj za odgovornost unutar sistema kojim upravljamo? Koji su alati neophodni, a koji jako poželjni u koferu jednog menadžera? Kako prepoznati i koristiti vlastite menadžerske vizije i prednosti?

Upravljanje promenama… Promene su jedina konstanta u životima ljudi i organizacija, a otpor promenama duboki imunološki alat ljudi i organizacija. Prilagođavanje promenama zahteva vreme i velike napore, i razumevanje promena. Razumevanje smisla i energije promena. To je tema drugog modula.

Upravljanje na osnovu životnog ciklusa kompanije/organizacije… Metodologija upravljanja na osnovu životnog ciklusa organizacija, proverena u više od 50 zemalja širom sveta, predstavlja izbor ASEE za dostizanje top forme, i funkcionisanje organizacije u top formi. U ovom modulu nam dolaze i gosti-predavači, korporativni veterani sa decenijskim iskustvima rada po Adižes metodologiji.

Upravljanje finansijama… Nekada davno smo primetili da se finansijama u firmama bavi po nekoliko ljudi, a finansije se tiču baš svih zaposlenih. Upravljanje finansijama je uvod u finansije potreban baš svakome a neophodan bilo kome ko želi da se bavi upravljanjem.

Upravljanje sopstvenim i tuđim vremenom… U vremenu u kojem nismo privilegovani poput dunavskih lađara, za koje je sat na Petrovaradinskog tvrđavi konstruisan sa samo jednom kazaljkom. Njima minute nisu bile bitne, nama jesu, jako.

Uvod u procese pregovaranja i razvoj pregovaračkih veština… Učenje na polju pregovaranja traje čitav život, a uspeh zavisi od mnogo faktora. Učimo kako učiti pregovaračke veštine.

Uvod u veštine rukovođenja i delegiranja ovlašćenja… Čuvena je priča o time-outima košarkaškog maga Aleksandra Nikolića. Kada je bilo najteže – pozvao bi time-out, i ćutao. Celi time-out. I to je veština rukovođenja, motivacije i integracije tima.

Učesnici će dobiti:

  • Znanje aktuelizovano iskustvom i praksom Adizes konsultanata
  • Lični profil i plan svoje ubrzane karijere
  • Individualni projekat urađen uz nadzor predavača
  • Programski materijal sa predavanja i vežbi
  • Predloge stručne literature za dalje usavršavanje
  • Networking u grupi i ALP klubu

Kompanije će dobiti:

  • Menadžere obrazovane metodologijom koja je posvećena integraciji i razvoju organizacije
  • Niz praktičnih alata za unapređenje svakodnevnog funkcionisanja
  • Uvod u ključne osnove Adizes metodologije
Prijave zaključujemo u ponedjeljak, 20.februara u 16:00 sati. Link za prijave: https://www.asee.biz//prijava-za-alp/. Kontakt za više informacija: irena.bulat@asee.biz