Adizes SEE funkcionalni KONSALTING

Sem organizacionog konsaltinga, o kome možete više pročitati na Adizes Change Management,  ASEE zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i ekspertizi svojih saradnika pruža usluge funkcionalnog konsaltinga u oblastima ljudskih resursa, finansija, marketinga, prodaje i povećanja produktivnosti.

Ovaj konsalting pokriva širok spektar – od rešavanja konkretnog problema sa kojim se susreće organizacija, do uvođenja ili postavljanja savremenog sistema funkcionisanja neke od navedenih oblasti. Ili, drugim rečima, naši konsultanti se mogu jednokratno pojaviti i pomoći organizaciji u rešavanju specifičnog zadatka, a isto tako biti onoliko dugo i onoliko često koliko je neophodno, da bi u kompaniji sektor ili odeljenje, za koje znate da može bolje da radi, počelo da funkcioniše u skladu sa vašim zahtevima i očekivanjima.

Adizes SEE Konsalting

PRODAJA

Prodaja predstavlja motor ukupnih aktivnosti jedne kompanije

PRODAJA

VIŠE INFORMACIJA

LJUDSKI RESURSI - HR

Ljudi sa kojima radimo su najvažniji ključ naših uspeha i uzrok neuspeha

LJUDSKI RESURSI - HR

VIŠE INFORMACIJA

UNAPREĐENJE PROCESA - KAIZEN & LEAN

Procesi su krvotok naše kompanije

UNAPREĐENJE PROCESA - KAIZEN & LEAN

VIŠE INFORMACIJA

PERFORMANCE MANAGEMENT

Planiranje povećanja učinka organizacije putem povećanja učinaka organizacionih jedinica i zaposlenih

PERFORMANCE MANAGEMENT

VIŠE INFORMACIJA

Primeri iz prakse

U momentu kada smo počeli saradnju radeći na njihovom planu prodaje imali su fantastične poslovne rezultate, a u prethodnih nekoliko godina prodaja kompanije rasla je oko 40% godišnje.  U ovakvim uslovima vlasnici kompanija se vrlo retko opredeljuju da traže pomoć konsultanata jer njihovi rezultati govore o tome da oni itekako znaju svoj posao. Ipak, gospodin XY nije bio do kraja zadovoljan aktivnostima u kompaniji, tako da je tim ASEE konsultanata dobio projekat.

SAZNAJ VIŠE

Candidate Selection Program je software koji koristimo u više namena. Osnovne upotrebe su internoj ili eksternoj selekciji, internoj proceni zaposlenih – bez obzira na veličinu organizacije. .

SAZNAJ VIŠE

U momentu kada smo počeli saradnju, kompanija je dobro poslovala, ali je imala problem sa ispunjavanjem rokova, niskim stepenom iskorišćenja mašina i velikim brojem prekovremenih sati na pozicijama u proizvodnoj montaži.

SAZNAJ VIŠE

Klijent iz intenzivno rastuće delatnosti prepoznao je, u momentu svoje izražene tehnološke prednosti, potrebu da i svoje zaposlene dovede na nivo visoke spremnosti i motivacije za fokusiranost na potrebe klijenata i njihovo pouzdano zadovoljavanje. Zaključili su da je vreme izuzetnog rasta iskorišćeno na pravi način i da je sada vreme za izgradnju i očuvanje lojalnosti klijenata i to na profitabilan način.

SAZNAJ VIŠE

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Ukoliko ste zainteresovani za konsalting, biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaša pitanja i detaljnije vas uputimo u ovu oblast.
KONTAKT