Profesor Adižes permanentno pokušava da osvetli distinkciju između naše kuće i ostalih konsultantskih kompanija u pristupu klijentima. Ne vidimo sebe kao donosioce ekspertskih znanja  iz specifičnih domena poslovanja kompanija koji će rešiti probleme izlaska iz krize ili ovladavanja svetom i maksimizacije tržišnog udela. Vidimo sebe kao katalizatora određenih procesa u kompanijama koje će od njih napraviti zdrave kompanije. Za nas „zdrave“ znači njihovu sposobnost da kontrolisano obezbeđuju sopstvenu kratkoročnu i dugoročnu efektivnost i efikasnost. Zvuči jednostavno ali, naravno, nije. Možda ovo „katalizator“ ne zvuči mnogo afirmativno, ali ja smatram da je upravo to naša uloga.

Period nastanka i razvoja naše kuće ASEE, tokom poslednjih 25 godina, bio je period tranzicije, krcat pokušajima mnogobrojnih preduzetnika da svojim poslovnim idejama iskoriste nastale prilike, uzmu sudbinu u svoje ruke, reše svoje egzistencijalne probleme, naprave male imperije. Nicale su kompanije, vođene „samoniklim“ osnivačima, susretali se sa raznim izazovima, neke prevazilazili sami, neke uz nečiju pomoć, a neke i nisu uspevali da prevaziđu.

I sam tranzicioni period je bio i izazov i „zaštita“. Kolaps privrednog sistema je generisao nestašicu pa time i prostor za preduzetnike a opšta nesigurnost je na neki način bila i paravan od globalnih „igrača“ i davala je vremena mladim kompanijama da se razviju i ojačaju za realnu tržišnu utakmicu, u kojoj danas već jesmo.

Sve to vreme imamo sreću da oni koji spadaju u grupu uspešnih, verovatno zato i jesu u toj grupi, prepoznaju da ih nešto sprečava da budu još bolji. Iz saradnje sa drugim domaćim i stranim partnerima uočavaju da tu postoji mnogo prostora za unapređenje. Nakon mnogih pokušaja sa softverima, investicijama u opremu pa i preotimanje saradnika „zvezda“, odvaže se da prevladaju svoj porasli ego i potraže pomoć.

Adižesov metodološki tretman kompanija koji nazivamo „Organizacionom transformacijom“ je sveobuhvatno koncipiran i nudi mogućnost prebacivanja težišta na određene segmente u zavisnosti od stadijuma životnog ciklusa kompanija kao i okolnosti u kojima posluju. U isto vreme je i participativan i teži da ima što šire uključivanje saradnika i tokom kreiranja i tokom implementacije svih odluka.

Mlade kompanije sa kojima smo se u velikom broju do sada sretali su bile uglavnom vođene tržišnim prilikama, razvijale su se stihijski, te je i težište u njihovom tretmanu bilo u domenu strateškog odlučivanja. Za jednu razigranu Go-Go organizaciju je od vitalnog značaja definisati fokus – šta je to sa čim želi i TREBA da se bavi, a šta treba odbaciti i sprečiti rasipanje energije i drugih resursa. U slučajevima nekih “podivljalih” organizacija tretman je podrazumevao teške „hirurške“ zahvate – amputacije, što je nekada spasavalo život a zatim i stvorilo uslove za „opismenjavanje menadžmenta“ i uspostavljanje održivog rasta i razvoja tj. zdravlja organizacije.

Danas je sve više kompanija u poodmaklim, zrelim, razvojnim stadijumima, što zbog proteklog vremena i stečenog iskustva, što zbog naših, što zbog aktivnosti nekih drugih konsultantskih kuća. Ima tu i posustalih GoGo-ova, Adolescentskih kompanija, a poneke i koketiraju sa Top formom. Neke od njih imaju i dodatni izazov transfera liderstva sa osnivača na drugu generaciju, bilo naslednika  bilo profesionalnog menadžmenta.

Individualizacija pristupa svakoj kompaniji je potpuno neophodna, a dijapazon mera se kreće od strateškog nivoa (vizije, misije, vrednosti…), korigovanja organizacione strukture i njene implementacije, redefinisanja procesa strateškog i operativnog odlučivanja, budžetiranja, unapređenja poslovnih procesa, programa razvoja saradnika pa sve do individualnog rada na profesionalizaciji menadžmenta kompanija.

Organizaciona transformacija kao metodološki pristup dobija svoj puni smisao u neprekidnom cikličnom nadovezivanju od „grubih“ (strateških) prema sve finijim (funkcionalnim) korekcijama i finesama (veštine) koje u krajnjoj liniji omogućuju ravnopravan konkurentski nastup na danas već jedinstvenom globalnom tržištu.

Videti svoje tržište na pravi način i biti sposoban prepoznati ključne trendove, proaktivno se baviti razvojem svojih proizvoda i usluga usklađeno sa identifikovanim trendovima, permanentno podizati efikasnost svih poslovnih procesa, kontinuirano pratiti i unapređivati status bezbednosti, angažovanosti, ambicija, zadovoljstva članova svoga tima i sve to staviti u kontekst opšteg društvenog razvoja, elementi su onoga što nazivamo ZDRAVLJE organizacije.

Željko Jandrić,

Regional Director for Consulting Operations, ASEE

  

Počeo je upis za XIV ALP generaciju

Sigurno je ova XIV generacija Adizes SEE Leadership Programa prava generacija za Vas.
Prvo okupljanje i početak rada je  zakazano 20.2.2020. godine.
 
Saznajte više