Profesor Adižes permanentno pokušava da osvetli distinkciju između naše kuće i ostalih konsultantskih kompanija u pristupu klijentima. Ne vidimo sebe kao donosioce ekspertskih znanja  iz specifičnih domena poslovanja kompanija koji će rešiti probleme izlaska iz krize ili ovladavanja svetom i maksimizacije tržišnog udela. Vidimo sebe kao katalizatora određenih procesa u kompanijama koje će od njih napraviti zdrave kompanije. Za nas „zdrave“ znači njihovu sposobnost da kontrolisano obezbeđuju sopstvenu kratkoročnu i dugoročnu efektivnost i efikasnost. Zvuči jednostavno ali, naravno, nije. Možda ovo „katalizator“ ne zvuči mnogo afirmativno, ali ja smatram da je upravo to naša uloga.

Period nastanka i razvoja naše kuće ASEE, tokom poslednjih 27 godina, bio je period tranzicije, krcat pokušajima mnogobrojnih preduzetnika da svojim poslovnim idejama iskoriste nastale prilike, uzmu sudbinu u svoje ruke, reše svoje egzistencijalne probleme, naprave male imperije. Nicale su kompanije, vođene „samoniklim“ osnivačima, susretali se sa raznim izazovima, neke prevazilazili sami, neke uz nečiju pomoć, a neke i nisu uspevali da prevaziđu.

I sam tranzicioni period je bio i izazov i „zaštita“. Kolaps privrednog sistema je generisao nestašicu pa time i prostor za preduzetnike a opšta nesigurnost je na neki način bila i paravan od globalnih „igrača“ i davala je vremena mladim kompanijama da se razviju i ojačaju za realnu tržišnu utakmicu, u kojoj danas već jesmo.

Sve to vreme imamo sreću da oni koji spadaju u grupu uspešnih, verovatno zato i jesu u toj grupi, prepoznaju da ih nešto sprečava da budu još bolji. Iz saradnje sa drugim domaćim i stranim partnerima uočavaju da tu postoji mnogo prostora za unapređenje. Nakon mnogih pokušaja sa softverima, investicijama u opremu pa i preotimanje saradnika „zvezda“, odvaže se da prevladaju svoj porasli ego i potraže pomoć.

Adižesov metodološki tretman kompanija koji nazivamo „Organizacionom transformacijom“ je sveobuhvatno koncipiran i nudi mogućnost prebacivanja težišta na određene segmente u zavisnosti od stadijuma životnog ciklusa kompanija kao i okolnosti u kojima posluju. U isto vreme je i participativan i teži da ima što šire uključivanje saradnika i tokom kreiranja i tokom implementacije svih odluka.

Mlade kompanije sa kojima smo se u velikom broju do sada sretali su bile uglavnom vođene tržišnim prilikama, razvijale su se stihijski, te je i težište u njihovom tretmanu bilo u domenu strateškog odlučivanja. Za jednu razigranu Go-Go organizaciju je od vitalnog značaja definisati fokus – šta je to sa čim želi i TREBA da se bavi, a šta treba odbaciti i sprečiti rasipanje energije i drugih resursa. U slučajevima nekih “podivljalih” organizacija tretman je podrazumevao teške „hirurške“ zahvate – amputacije, što je nekada spasavalo život a zatim i stvorilo uslove za „opismenjavanje menadžmenta“ i uspostavljanje održivog rasta i razvoja tj. zdravlja organizacije.

Danas je sve više kompanija u poodmaklim, zrelim, razvojnim stadijumima, što zbog proteklog vremena i stečenog iskustva, što zbog naših, što zbog aktivnosti nekih drugih konsultantskih kuća. Ima tu i posustalih GoGo-ova, Adolescentskih kompanija, a poneke i koketiraju sa Top formom. Neke od njih imaju i dodatni izazov transfera liderstva sa osnivača na drugu generaciju, bilo naslednika  bilo profesionalnog menadžmenta.

Individualizacija pristupa svakoj kompaniji je potpuno neophodna, a dijapazon mera se kreće od strateškog nivoa (vizije, misije, vrednosti…), korigovanja organizacione strukture i njene implementacije, redefinisanja procesa strateškog i operativnog odlučivanja, budžetiranja, unapređenja poslovnih procesa, programa razvoja saradnika pa sve do individualnog rada na profesionalizaciji menadžmenta kompanija.

Organizaciona transformacija kao metodološki pristup dobija svoj puni smisao u neprekidnom cikličnom nadovezivanju od „grubih“ (strateških) prema sve finijim (funkcionalnim) korekcijama i finesama (veštine) koje u krajnjoj liniji omogućuju ravnopravan konkurentski nastup na danas već jedinstvenom globalnom tržištu.

Videti svoje tržište na pravi način i biti sposoban prepoznati ključne trendove, proaktivno se baviti razvojem svojih proizvoda i usluga usklađeno sa identifikovanim trendovima, permanentno podizati efikasnost svih poslovnih procesa, kontinuirano pratiti i unapređivati status bezbednosti, angažovanosti, ambicija, zadovoljstva članova svoga tima i sve to staviti u kontekst opšteg društvenog razvoja, elementi su onoga što nazivamo ZDRAVLJE organizacije.