Upustva i alati:

 1. Svaki dan odvojite vreme za razmišljanje o tome šta Vam je važno, za određivanje prioriteta koji zahtevaju određeno vreme, i reviziju dosadašnjih.
 2. Razbijte teške zadatke u delove i odmah ih uradite.
 3. Dok dolazite na posao razmišljajte o svom radnom danu.
 4. Razbijte svoj dan u delove od 30 minuta.
 5. Procenite koliko dugo će zadatak trajati i obratite pažnju koliko ste bili precizni u predviđanju vremena.
 6. Vodite evidenciju o vremenu, odmah upisujte i radite redovne revizije kako biste procenili svoju radnu efikasnost.
 7. Omogućite sebi određeno vreme za razmišljanje o svom rasporedu.
 8. Razbijte dugoročne planove u nedeljne i dnevne planove.
 9. Postavite i analizirajte svoje privatne, poslovne i profesionalne ciljeve.
 10. Ako ne možete da odredite prioritetne među konkurentskim zadacima, zatražite nečije mišljenje.

   


 11. Otkrijte razlike u prioritetima između Vas i nadređenih.
 12. Proverite sukobljavaju li se prioriteti Vaših kolega sa Vašim.
 13. Klasifikujte sve poslovne obaveze u svom dnevniku prema njihovoj važnosti.
 14. Stalno redefinišite prioritete u zavisnosti od promena ili novih informacija.
 15. Držite kratke diskusije, izbegavajte da ostavite otvorena pitanja.
 16. Odvojite vreme mira samo za sebe. Isključite telefon.
 17. Čuvajte vreme i energiju za život i izvan posla.
 18. Uvek držite rokovnik i olovku uz sebe, kako biste mogli zabeležiti informacije i datume.
 19. Izaberite lep rokovnik koji ćete sa zadovoljstvom koristiti.
 20. Koristite flomastere različitih boja da bi istakli važne zadatke. 21. Kada čitate knjigu odmah označite interesantna mesta da bi ih posle lakše našli.
 22. Zadajte sebi realne vremenske rokove.
 23. Nagradite sebe posle ispunjenog roka.
 24. Delegirajte kako ugodne tako i neugodne zadatke.
 25. Budite sigurni da svaki dan radite nešto u čemu uživate.
 26. Napravite spisak slabih tačaka u svom danu i planirajte kako ćete ih rešiti.
 27. Svaki dan spremite kancelariju, ne ostavljajte nered za sutradan.
 28. Radni sto treba da Vam je čist samo za tekuće poslove.
 29. Podvucite ključne tačke prilikom čitanja kako biste ubrzali ponovno čitanje.
 30. Postavite sat u svojoj kancelariji tako da bi ga i kolege i Vi podjednako dobro videli.
 31. Jednom ili dva puta mesečno napravite reviziju i čišćenje svog registra.
 32. Napravite datoteku koja će da raste zajedno sa Vama.
 33. Čuvajte samo ključne dokumente.
 34. Poradite na tehnikama preusmeravanja i prekidanja razgovora.
 35. Selektujte telefonske razgovore.
 36. Podignite slušalicu ili pogledajte na sat kako bi sastanak priveli kraju.
 37. Nemojte sesti ako neko dođe za Vama u kancelariju (ukoliko ne želite da osoba ostane).
 38. Razmišljajte o svom radnom danu.
 39. Svi slučajni sastanci neka budu kratki i nemojte sesti.
 40. Zabeležite aktivnosti koje treba da uradite dok rešavate papire, završite ih odmah ako je moguće. Sve što Vam je nepotrebno – bacite.


 41. Postavite sat u svojoj kancelariji tako da bi ga i kolege i Vi podjednako dobro videli.
 42. Jednom ili dva puta mesečno napravite reviziju i čišćenje svog registra.
 43. Napravite datoteku koja će da raste zajedno sa Vama.
 44. Čuvajte samo ključne dokumente.
 45. Poradite na tehnikama preusmeravanja i prekidanja razgovora.
 46. Selektujte telefonske razgovore.
 47. Podignite slušalicu ili pogledajte na sat kako bi sastanak priveli kraju.
 48. Nemojte sesti ako neko dođe za Vama u kancelariju (ukoliko ne želite da osoba ostane).
 49. Razmišljajte o svom radnom danu.
 50. Svi slučajni sastanci neka budu kratki i nemojte sesti.


 51. Naučite da letimično pročitate naslove i podnaslove.
 52. Ključne materijale držite odvojeno od ostalih materijala.
 53. Jednom mesečno brišite nepotreban materijal iz svog kompjutera.
 54. Neka Vam e-mail poruke budu kratke.
 55. Pažljivo procenite e-mail poštu po važnosti, koja je poslana na više adresa. Redovno radite revizije.
 56. Naučite tehnike čuvanja i grupisanja elektronskog materijala (datoteke i grupisanje…).
 57. Zamolite kolegu da „hitno“ prekine sastanak ako je trajao duže od …
 58. Podstaknite ljude da prisustvuju samo važnim delovima sastanka.
 59. Predvidite vreme potrebno za tačke na dnevnom redu.
 60. Postavite sebi cilj da ćete svaki dan doživeti nešto novo. Osvežite svoje iskustvo.

  Nastaviće se…