PUT KA TOP FORMI

 

Master class Adizesovog metoda koji u regionu preko 20 godina pomaže kompanijama u profesionalizaciji upravljanja.

 

Motovun, Hrvatska 12~14.10.2018.

 

Ko treba da prisustvuje:

  • Put ka Top formi je obavezan seminar za vlasnike, generalne direktore, izvršne direktore, članove uprava u bilo kojoj kompaniji
  • Posebno je namenjen malim i srednjim kompanijama u fazama uspešnog rasta

 

 

Neizbežni problemi razvoja organizacija na koji ćete naći odgovor:

  • Kako osloboditi osnivača od operativnog rukovođenja kompanijom?
  • Kako uspešno uvesti profesionalni menadžment u kompaniju bez gubitka vizije?
  • Kako nastaviti kontrolisani rast i razvoj kompanije?
  • Kako organizacijskom strukturom preokrenuti organizacijsku klimu?
  • Kako osamostaliti kompanije za život bez stalnog prisustva osnivača?