U prethodnom tekstu smo pomenuli prepreke koje se najčešće javljaju pri sprovođenju petog koraka. Na osnovu navedenih prepreka, preporuke za sprovođenje petog koraka su sledeće:  

 •  Naglašavanje važnosti 

  • Kreiranje i uvođenje audita – podrazumeva kreiranje liste kriterijuma za ocenjivanje svakog radnog mesta. Potrebno je da se obezbedi redovno ocenjivanje i praćenje rezultata, kao i redovan prikaz sumiranih rezultata na mestu koje je dostupno svima
  • Formiranje sistema nagrađivanja – podrazumeva da se ustanove ciljevi koje je potrebno postići, kao i kriterijumi i način nagrađivanja za dostizanje istih. Potrebno je osmisliti nagrade, kako za uspehe pojedinaca, tako i za uspehe koji su postigli timovi,  
  • Davanje primera – podrazumeva pridržavanje pravilima od strane svih zaposlenih, kao i davanje primera od strane rukovodioca (npr. dodeljivanjem uloge mentora supervizorima i menadžerima). 
 • Promocija doslednosti 

  • Kreiranje dugoročnih planova i akcija za implementaciju i održavanje 5S-a,  
  • Obezbeđenje doslednog i pravovremenog sprovođenja akcionog plana,  
  • Kreiranje plana za dodatne i ponovne obuke. 
 • Građenje kulture i vizuelizacija 

  • Postavljanje 5S table koja sadrži informacije o rezultatima realizovanih projekata, 5S projektima koji su trenutno u toku, sastavu 5S timova, prikaz rezultata audita, akcionih planova itd.  
  • Održavanje Kaizen događaja koji integrišu zaposlene sa različitih nivoa na rešavanju zajedničkih problema.  
  • Prezentacije o postignutim rezultatima na mesečnom nivou.  
  • Osmišljavanje mehanizma promocije – preduzeća koja su se u značajnoj meri usmerila na samo-promociju osmislila su mnogobrojna rešenja koja sve više liče na standardni promotivni materijal za neki proizvod ili uslugu (posteri, pamfleti, novine, nalepnice, majice itd).  
  • Uvođenje sistema predloga.  

Peti korak predstavlja najzahtevniju fazu uvođenja 5S-a. Ukoliko se ne istraje u naporima da se isti svakodnevno sprovodi, vremenom će skoro sva postignuća nestati i sve će se vratiti na prethodno zatečeno stanje. 

 

Aleksandra Škrbić, ASEE Lean Specijalist